Nozīmīgs darbs projektā Pumpurs

Trešo gadu īstenojot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” mūsu skolā, varam secināt, ka īpaši šajā attālināto mācību laikā un stingru ierobežojumu laikā atbalsts un uzmundrinājums kļuva īpaši svarīgs, tāpēc individuālas psihologa un sociāla pedagoga konsultācijas ir ļoti aktuālas. Vadot konsultācijas, ievērojām, ka skolēni īpaši vēlas runāt par savām jūtām, pārdzīvojumiem un uztraukumiem. Jebkura dzīves situācija var kļūt par konsultācijas tēmu. Skolēni labprāt vēlas runāt par vientulību, drūmām domām, saskarsmi, nomierināšanās paņēmieniem. Tieši tagad individuālajās konsultācijās ir tā iespēja izrunāties un saņemt atbalstu. Konsultācijās īpaši akcentējam pozitīvās domāšanas nozīmi, sniedzam ieteikumus kā organizēt savu mācību dienu, pārrunājam nomierināšanās un relaksācijas metodes, mācāmies motivācijas paņēmienus. Var novērot, ka skolēni labprāt uzklausa un pieņem mūsu ieteikumus, veic pašvērtējumu un izvirza mērķus.

Bieži mēs skolēniem sakām: “Tiecies dzīvot bez grūtībām? Atceries, ozoli izaug stipri pie spēcīgiem vējiem!”

Viss būs labi! Dzīvo aktīvi, domā pozitīvi!

Informāciju sagatavoja izglītības psiholoģe Tatjana Laizāne un sociālais pedagogs Neļa Ivanovska.