Karjeras stundas un nodarbības tiešsaistē.

Šis gads paliks atmiņā ar to, ka visu 2. semestri mācījāmies attālināti. Karjeras nodarbības un stundas tika pārveidotas, lai varētu vadīt tās digitāli.

Karjeras izglītība paredz skolēnus motivēt iepazīt profesijas un domāt par saviem nākotnes plāniem ļoti agri, jau sākumskolā.

Šogad 3.a, 3.b un 3.c klases skolēniem tika novadītas karjeras stundas ” Populāras profesijas” Zoom platformā.

4.a un 4.c klases skolēni tika iepazīstināti ar retāk izvēlētām profesijām klases stundās “ Mazāk pazīstamas profesijas” .

5.a , 5.b un 5.c klases skolēniem tika novadītas stundas” Kāds es esmu skolēns?”.

6.a, 6.b un 6.c klases skolēniem bija karjeras stundas” Nākotnes vīzija”.

7.a klases skolēniem tika piedāvāta un novadīta karjeras stunda

” Karjeras izvēles nosacījumi”.

Skolēniem patika piedalīties dažādās aktivitātēs un viņu atsauksmes bija labas par notikušajām klases stundām. Tās iepriecināja ar radošo vidi un harmonisko atmosfēru. Skolēni bija pretimnākoši, atklāti un labprāt darbojās grupās, pildīja dažādus uzdevumus, uzdeva jautājumus, iepazina dažādus interneta resursus, stāstīja par saviem nākotnes nodomiem.

7.a un 8.a klases skolēniem tika piedāvāta iespēja pieslēgties tiešsaistē arī individuālām konsultācijām.

9.martā 9.a klases vecāki tika aicināti iepazīties ar izglītības iespējām pēc pamatskolas beigšanas arī Zoom platformā.

Prieks par to, ka izdevās realizēt gandrīz visu gada sākumā ieplānoto karjeras izvēles jautājumos.

Karjeras konsultante Sandra Šapale.