Karjeras atbalsta tiešsaistes tikšanās un individuālas konsultācijas 9. klases skolēniem.

Sākot no š.g. janvāra 9. klases skolēniem tiek organizētas karjeras atbalsta individuālas konsultācijas Zoom platformā. Katram skolēnam bija iespēja izzināt sevi, kā arī izglītības un profesionālās iespējas, izdarīt izvēli.

Katru pavasari 9. klases skolēniem tika organizētas Karjeras dienas, kas pulcināja pilsētas profesionālo un vispārizglītojošo skolu pārstāvjus.

Šogad skolēniem tika organizētas Karjeras klases stundas tiešsaistē. Pirmo tiešsaistes karjeras stundu 18. februārī vadīja karjeras konsultante Linda Pudāne no Būvniecības tehnikuma.

  1. februārī Tirdzniecības profesionālās vidusskolas skolotāja Ā. Ļaksa un Saules skolas direktores vietniece izglītības jomā J. Kudiņa stāstīja par savu skolu izglītības iespējām, 11. martā Zoom platformā direktores vietniece izglītības jomā I. Baltace informēja mūsu 9.klases skolēnus par izglītības iespējām 12.vidusskolā.
  2. martā Daugavpils tehnikuma karjeras konsultants S. Bogatkevičs vadīja interaktīvu stundu par tehnikumu.

Valsts ģimnāzijas pārstāvji divas reizes pieslēdzās Zoom, lai pastāstītu par izglītības iespējām ģimnāzijā. 1.aprīlī mūsu skolas bijušie absolventi, kas tagad mācās ģimnāzijā, dalījās savos iespaidos un domās par mācīšanos ģimnāzijā.

  1. aprīlī par ģimnāzijas piedāvātām iespējām stāstīja ģimnāzijas direktore O. Petaško. Skolēni klausījās ar interesi un uzdeva jautājumus. Visi 9. klases skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām pēc pamatskolas izglītības iegūšanas. Tikšanās bija aizrautīgas un interesantas.

Karjeras stundas dažādās izglītības iestādēs palīdz iepazīt izglītības iestādes un to piedāvāto priekšmetu un profesiju klāstu. Komunikācija ir neatņemama sastāvdaļa lēmuma pieņemšanā” (9.a klases skolēns J. Drelings).

 

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Sandra Šapale.