Āra nodarbības 2021

Prieks, laime un satraukums valda katrā no mums. Pēc ilga laika esam tikušies pirmajās āra nodarbībās. Skolotāji, paužot savu radošo izdomu, organizē integrētāsāra nodarbības 1. – 9. klasēm, skolēni motivēti un ar interesi piedalās šajās nodarbībās.

Āra nodarbības skolēniem paredzētas vienu dienu nedēļā, katrai klasei divas mācību stundas. Pirmo stundu veltām audzināšanai, kur mēs pievērsīsim uzmanību ne tikai psiho emocionālajiem aspektiem, bet arī mūsu pilsētas izpētei. Tā ka mēs ne tikai satiksimies un parunāsimies, bet arī gūsim zināšanas!

Informāciju sagatavoja Direktores vietniece izglītības jomā Ruta Anspoka