Radošo darbu izstāde “Zaļais pavasaris”.

Pavasaris ir tas gadalaiks, kad daba pamostas un atdzīvojas no ziemas bargā sala. Uzzied košas puķes, dzīvā radība mostas no ziemas miega un jau agrā rītā sāk skanēt putnu dziesmas.
Sākumskolas skolēni izjūtot pavasari, ar prieku īstenoja savas idejas radošā darba izstrādē.

Lai visiem saulains un prieka piepildīts pavasaris!

Informāciju sagatavoja skolotāja  Aija Grauze