Šahā nav zaudētāju. Ir tikai uzvarētāji un ieguvēji.

Šāds moto šogad bija Latvijas skolu skolēnu šaha olimpiādes sacensībām. Latgales reģiona fināls notika 8.aprīli virtuālajā versijā. Turnīrs norisinājās tiešsaistes šaha platformā www.lichess.org pēc Šveices sistēmas 10 kārtās ar laika kontroli 5 minūtes katram dalībniekam + 3sekundes par katru izdarīto gājienu. Arī mūsu skolu šajās sacensībās pārstāvēja trīs skolēni, kuri paši pieteica dalību un izmēģināja savus spēkus. Paldies skolēniem par piedāvātās iespējas izmantošanu.

Paldies vecākiem par atbalstu.

Informāciju sagatavoja sporta skolotāja Maija Skrūzmane