Domā un dari digitāli!

Martā Eiropā atzīmē Digitālo nedēļu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību digitālo tehnoloģiju un e-pakalpojumu iespējām. Lai sniegtu praktiskus padomus to izmantošanā, kā arī veicinātu digitālo prasmju pilnveidošanos. Digitālās nedēļas ietvaros (23.-31.03) 1 aprīlī 5.c klases skolēni apmeklēja Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” virtuālo domātavu tiešsaistē “Domā un dari digitāli!” Pasākuma laikā skolēniem tika sniegta informācija par digitāliem resursiem un to pielietošanas pamatprincipiem. Bērni iepazinās ar bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām, e-pakalpojumu “Mana bibliotēka”, Latgales Centrālās bibliotēkas veidotajām un abonētajām datubāzēm. Skolēni mācījās attīstīt savas prasmes, izmantojot mūsdienu digitālās tehnoloģijas.

Informāciju sagatavoja   Anžela Rakicka