Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības.

Skalais_Lasitajs_thin

Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras
padomi arī šogad turpina Skaļās lasīšanas sacensības 5. klašu skolēniem. Tās tiek
organizētas kopš 2017. gada.

2021. gada moto – Lasītprieks mūs visus vienot steidz!

Sacensības mērķis – pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu

literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus
kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Mūsu skolēni šajās sacensībās piedalās arī jau kopš 2017. gada. Pirmos divus gadus
Daugavpili Valsts finālā pārstāvēja mūsu skolas skolnieces: Laina un Sintija.
Šogad Skaļās lasīšanas sacensības skolā notika 1. aprīlī tiešsaistē. Tajās piedalījās 7
labākie lasītāji no visām trim 5. klasēm. Lasīšanai skolēni bija izvēlējušies saistošus
fragmentus no dažādām interesantām grāmatām. Pilsētas Skaļās lasīšanas sacensībās
skolu pārstāvēs Sabīne no 5.b klases, sagatavoties tām viņai palīdzēs latviešu valodas
un literatūras skolotāja Madara Bokāne.

Paldies skolēniem par iesaistīšanos Skaļās lasīšanas sacensībās, skolotājām – par
atbalstu, kā arī žūrijai par atbildīgo vērtēšanu.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Jeļena Celma