5. – 6. klašu skolēnu sasniegumi Matemātikas 71.olimpiādē

Matemātikas 71. olimpiāde notika 26. februārī. Skolas komandā no 5. – 6. klasēm piedalījās 15 skolēni. Olimpiādes mērķis ir aktivizēt un padziļināt matemātikas apguvi stundās un ārpusstundu darbā. Šogad olimpiāde notika tiešsaistē, tas prasīja no skolēniem papildus labas datorprasmes, sākot ar reģistrēšanos un beidzot ar uzdevumu atrisinājumu pievienošanu un nosūtīšanu.

Olimpiādes 1.kārtā bija jāveic 20 uzdevumi, laiks 2h. Pēc 1.kārtas rezultātiem, ja skolēns veiksmīgi veica vismaz 60% uzdevumu, skolēns tika 2.kārtā. 2.kārtā skolēniem bija jāveic 3 uzdevumi, laiks 2h un papildus laiks uzdevumu pievienošanai un nosūtīšanai.

Apsveicam skolēnus ar rezultātiem:
5.c Evelīna Draboviča– 1.vieta
6.c Līga Kaminska  – 2. vieta
5.a Adrians Zelčs  – 2.vieta
5.a Alise Lazdāne – 3. vieta
5.a Domeniks Dimitrijevs – atzinība

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu un labiem sasniegumiem.

Paldies skolotājām par skolēnu motivēšanu, prasmju veicināšanu, attīstīšanu un redzesloka paplašināšanu, izmantojot matemātikas paņēmienus, uzdevumu risināšanaas stratēģijas.

Matemātikas, dabaszinību un tehnoloģiju

MJ koordinatore L.Bužinska.