22.marts – Pasaules ūdens diena

Kopš 1993.gada 22. marta ik gadu tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Šajā dienā organizē dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā šī diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada.

Šī gada Pasaules ūdens dienas tēma: ”Kāpēc izniekot ūdeni?” . Šāda tēma izvēlēta, jo pasaulē lielākā daļa notekūdeņu, kas iztek no mūsu mājām, pilsētām, rūpnīcām un lauksaimniecības platībām, nokļūst atpakaļ dabā bez apstrādes vai otrreizējas izlietošanas, tāpēc piesārņo vidi. Pie mums, Latvijā, situācija gan ir ievērojami labāka – tikai neliela daļa no notekūdeņu apjoma ir neattīrīti.

Tā vietā, lai izniekotu notekūdeņus, mums ir jāsamazina to apjoms un iespēju robežās jāizmanto atkārtoti. Savās mājās mēs varam atkārtoti izmantot pelēko ūdeni (tie ir mājsaimniecībās un darbavietās radītie notekūdeņi, bez tualetes ūdeņiem) savos dārzos un zemes gabalos, kā arī lietot tādu sadzīves tehniku un aprīkojumu, kas tērē mazāku ūdens apjomu, piemēram, lietot tualetēs sanitāro tehniku, kas ļauj noskalot divos režīmos. Nepieciešams izvairīties no fosforu saturošu mazgāšanas līdzekļu lietošanas, lai samazinātu eitrofikāciju (aizaugšanu) izraisošo barības vielu nokļūšanu virszemes ūdeņos, un bez īpašas vajadzības nelietot spēcīgos tualetes tīrīšanas līdzekļus, jo tie noindē ne tikai sliktās baktērijas tualetes podā, bet arī labās baktērijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Globālā mērogā tiek akcentēts, ka pilsētās mēs atkārtoti varam lietot notekūdeņus zaļajām zonām, savukārt, rūpniecībā un lauksaimniecībā mēs varam atkārtoti izmantot attīrītus dzesēšanas iekārtu un apūdeņošanas sistēmu ūdeņus.

Konkursa mērķis popularizēt ieradumus, kas samazina ūdens patēriņu mājās.

Jūsu uzdevums:

1. Apskati video!

  1. https://abc.lv/raksts/devini-padomi-ka-taupit-udeni-sava-majokli

  2. https://www.youtube.com/watch?v=gUcf4gFZEuY

  3. https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/ikdienai/ka-samazinat-udens-paterinu.a360197/

2. Dari pats!

Pēc izvēles vari uzzīmēt zīmējumu, varat nofilmēt video uz dotu tēmu, uzrakstīt ūdens patēriņu kodeksu, izdomāt reklāmu… jūsu radošas, unikālas idejas- “Kā samazināt ūdens patēriņu?”

( izmantojiet materiālu no augstāk minētiem avotiem + savu pieredzi). Savus darbus ievietojiet, lūdzu, padlet platformā – https://padlet.com/skazka/qcji7x4nvxrkqwb0 – kolonnā atbilstoši savai klasei 5.a/5.b/5.c/6.a/6.b/6.c/7.a/8.a/9.a līdz 17. martam!

JUMS VISS IZDOSIES!

Informāciju sagatavoja skolotāja:  Oksana Ostrovska