Sirsnīgs skolēnu Parlamenta sveiciens Valentīndienā!

Lai šī diena katram no Jums ir mīlestības piepildīta!

Lai šī diena ir mīļu vārdu, sirsnīgu sveicienu, siltu apskāvienu piepildīta!

Mīliet un esiet mīlēti! 

 

Skolēnu parlamenta vārdā, ar vismīļākajiem sveicieniem skolotāja Inga Sokolova