Ziemassvētku sveiciens no 8. a klases

“Viss labākais dzīvē ir bez maksas: nedalīts prieks, dvēselisks siltums, dzidri smiekli, bezierunu mīlestība, sirdi sildoši apskāvieni”.
/I. Apškrūma/

Paldies visiem 8. a  klases skolēniem un vecākiem par uzticēšanos, atbalstu un kopā būšanu mūsu kopējā ceļā. Paldies, ka esiet! Lai apņemšanās, saņemšanās un cerība būt labam ir katra skolēna moto Jaunajā gadā! Lai vecāku un pedagogu ieguldītais darbs bērnu audzināšanā nes rezultātus!Lai mums visiem jauki, sirds silti Ziemassvētki! Lai veiksme un izdošanās ir mūsu sabiedrotie arī nākošajā gadā!

Rakstu sagatavoja 8.klases audzinātājas Oksana Ostrovska un Lilita Razminoviča