Es gribu modelēt!

Pasaulē aizvien lielāku uzmanību pievērš atjaunojamajai enerģijai, kuru iespējams iegūt no vēja. Zinātnieki cenšas palielināt vēja ģeneratoru lietderības koeficientu. Lielu ieguldījumu šajā darbā ir devis Latvijas izgudrotājs Vasilijs Jegorovs, kurš izstrādājis pavisam atšķirīgas konstrukcijas vēja dzinēju — par 20% lētāku un ar augstāku lietderības koeficientu.

Daugavpils Vienības pamatskolas  5. klases skolēni  dabaszinību stundās ar prieku eksperimentē! Mūsu devīze: „ Es gribu modelēt!”. Stundas laikā skolēni modelēja anemometrus, ar kuru palīdzību vēlāk mērīja vēja ātrumu , analizēja datus un prognozēja laika apstākļus. Visi 5. klases skolēni atzinuši, ka tādas mācību stundas ir aizraujošas. Izteica domu, ka varētu nākotnē izveidot no dažādiem krāmiem  savu  vēja ģeneratoru, ar kuru varētu  darbināt  spuldzītes, lai apgaismotu savu nelielo māju. Mani iepriecina, ka skolēni meklē un saskata mācību stundas laikā daudzveidīgas iespējas uzlabot dzīves kvalitāti sev un citiem!  Ar drosmi un interesi izmanto iztēli, lai radītu oriģinālus, vērtīgus un noderīgus produktus un risinājumus. Uzņemas iniciatīvu un procesa vadību, lai tos mērķtiecīgi attīstītu dzīvotspējīgā piedāvājumā. Rotaļājoties un eksperimentējot ar ierastām darbībām un priekšmetiem, skolēni rada dažādas iepriekš nepieredzētas lietu kombinācijas, stiprina vēlmi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veido ieradumu izrādīt iniciatīvu un paveikt iesākto līdz galam! Jaunrade un uzņēmējspēja ir nepieciešamas mūsdienas skolēniem nākotnes profesijas apguvē. Dabaszinību stundās varam iedvesmoties jaunām idejām turpmākajā  mācību procesā. Izsaku sirsnīgu paldies visiem 5. klases skolēniem  par radošām idejām un lieliskiem darbiem!

Informāciju sagatavoja :

Daugavpils Vienības pamatskolas dabaszinības skolotāja Oksana Ostrovska