Karjeras nedēļa – 2020.

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem. Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad vairāk nekā 1080 dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi un liec aiz auss”, aicinot izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos. “Ir liels gandarījums, ka šī gada COVID ierobežojumi nebija šķērslis veiksmīgai Karjeras nedēļas norisei” tā raksta izglītības attīstības aģentūras (VIAA) informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Valda Akmentiņa.

Mūsu skolas skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem veidoja audzināšanas stundas un skolas psiholoģe pastāstīja par savu darbu 1. klašu skolēniem.

1.b klase – klases stunda “Kad es izaugšu…” Tika organizēta tikšanās ar skolas psiholoģi “Psihologa profesija”.

1.c klases stundā stundas tēma – “Vecāku profesijas bērnu acīm”.

2.a klase tika organizēta sociālo zinību stunda”Profesiju pasaule”. Aktivitāte “Esi vērīgs!”

2.b klases  stundas tēma bija „Profesiju daudzveidība. Manu vecāku darbs. Mācības skolēnu darbs.”

3.a klases audzināšanas stundas tēma bija “Mana mīļākā skanošā profesija”.

3.b klasē tika organizēta klases stunda „Profesiju daudzveidība”.

3.c klasē tika organizēta stunda „Profesiju daudzveidība” un klase piedalījās Būvniecības Tehnikuma piedāvātajās aktivitātēs.

4.c klasē tika novadīta Būvniecības tehnikuma spēle klases stundas laikā.

4.a skolēni diskutēja par vecāku profesijām, daži vecāki atsūtīja savu darbavietu foto, viņu bērni stāstīja par daba specifiku, izglītību. Skolēni sarakstījās ar Tirdzniecības skolu, kura piedāvāja savu profesiju aprakstus, spēli.

5.a klases audzināšanas stunda tika veltīta karjeras nedēļai “Iepazīsti pareizas profesijas izvēles ceļu” – skolēni iepazina un diskutēja par pareizas profesijas izvēles priekšnosacījumiem, izglītības ceļu un studiju iespējām, lai apgūtu izvēlēto profesiju.

5. b klases skolēni kopā ar savu audzinātāju klases stundā sarunājās par to, kā  var pavadīt savu brīvo laiku ar mērķi un domām par nākotni. Audzināšanas stundas tēma bija “Brīvais laiks un tā izmantošana”.

5.c klasē tika organizēta stunda “Nākotnes profesijas”.

6.c notika klases stunda veltīta “Karjeras nedēļai”. 

Sadarbībā ar psihologi Tatjanu Laizāni tika organizēta stunda bērniem, kurā viņa pastāstīja par profesiju skolas psihologs.

Skolas psiholoģe piedalījās 1.d klases audzināšanas stundā.

Karjeras nedēļas laikā tika demonstrētas video filmas par dažādām profesionālām nozarēm.

Tika organizētas individuālas konsultācijas 7.-9. klašu skolēniem Zoom.us platformā. Karjeras konsultante atbildēja uz skolēnus interesējošiem jautājumiem attālināti.

Skolā tika organizēta zīmējumu izstāde1.–6. klašu skolēniem
“Skanošās profesijas!”

Skolotāja Līga Midere -Davidčuka un 1.-3.klašu audzinātājas aktīvi zīmēja “Skanošās profesijas” vizuālās mākslas stundās. Skolēni savos zīmējumos atainoja savu redzējumu par profesijām, kuras var sadzirdēt apkārtējie vai arī profesijas, kurās nozīmīgi un svarīgi ir sadzirdēt.

Aktīvākie skolēni un skolotāji tika apbalvoti ar diplomiem un pateicībām. Paldies skolotājām un klašu audzinātājām: sk. R. Stanķevičai, sk. A. Krauklei, sk. A. Plotkai, sk. Ā.Leinei, sk. A. Grauzei un sk. L. Miderei –Davidčukai par aktīvu iesaistīšanos skolas zīmējumu izstādes organizēšanā.

Kopā Karjeras nedēļas pasākumos tika iesaistīti gandrīz visi mūsu skolas skolēni. Paldies visām skolotājām, klašu audzinātājām un psiholoģei par aktīvu līdzdalību Karjeras nedēļas 2020 organizēšanā!

Karjeras konsultante Sandra Šapale.