Sveiciens 10. novembrī – UNESCO Pasaules zinātnes dienā mieram un attīstībai!

Atzīmējot šo dienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Universitātes
un Vidzemes Augstskolas ekspertiem novembrī aicina ikvienu, bet jo īpaši skolotājus un
skolēnus, klausīties videolekcijas par šobrīd aktuāliem zinātnes izaicinājumiem bioētikas,
lielo datu izmantošanas un biosfēras ilgtspējas jomās.


Lekciju ciklu atklāj Dr. sc. soc. Signes Mežinskas lekcija “Covid-19 un ētika”:
https://ej.uz/UNESCO_zinatnes_lekcijas


Covid-19 vīrusa pandēmija ir laiks, kad atrodamies dažādu izvēļu priekšā, kas skar indivīda un
sabiedrības kopējo labumu un brīvību. Par dažādiem nozīmīgiem globāliem izaicinājumiem
diskutē arī UNESCO Starptautiskā bioētikas komiteja, kurā iesaistīti 36 eksperti no visas
pasaules un kurā priekšsēdētāja vietniece ir Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes
asociētā profesore Dr. sc. soc. Signe Mežinska. Saistībā ar Covid-19 krīzi tapis arī paziņojums
par ētiskiem apsvērumiem globālā perspektīvā:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115.
Lekcijā skolotāji un skolēni varēs uzzināt, kādus jaunus aspektus diskusijās par ētiku ir
pavērusi Covid-19 pandēmija.


Video tiks publicēti ik nedēļu, sākot no 10. novembra, UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas Youtube vietnē:
https://ej.uz/UNESCO_zinatnes_lekcijas.


Nākamās lekcijas paredzētas par lielo datu problemātiku un ar tiem saistītajiem ētikas
jautājumiem un par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu kā platformu sabiedrības iesaistei
zinātnes attīstībā.


UNESCO Pasaules zinātnes diena mieram un attīstībai ik gadu tiek atzīmēta 10. novembrī, lai
uzsvērtu zinātnes nozīmīgo lomu sabiedrībā un nepieciešamību iesaistīt aizvien vairāk cilvēku
diskusijās par šodienas zinātnes izaicinājumiem. Stiprinot saites starp zinātni un sabiedrību,
UNESCO Pasaules zinātnes dienas mērķis ir informēt par zinātnes sasniegumiem un izcelt
zinātnieku lomu un ieguldījumu mūsu planētas izzināšanā un ilgtspējas veicināšanā.

Informāciju apkopoja A. Kalniņa