MIĶEĻDIENAS IZSTĀDE.

Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki.

Par godu šiem svētkiem, katru gadu skolā norisinās izstāde, kurā skolēniem ir iespēja radīt un īstenot fantastiskas idejas, izmantojot visdažādākās dabas veltes.

Skolas gaiteņos valdīja prieka pilna atmosfēra, skolēni ar lielu interesi pētīja skolas biedru darbus. Katrs darbiņš bija neatkārtojams un interesants!

Paldies skolēniem un vecākiem par ieguldīto darbu un piedalīšanos! Sākumskolas MJ vadītājas Santa Belousova un Aija Grauze.

/A.Rode/