Skola Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā!

Laika ritējums ir neatsaucams
Laika ritējums ir neapturams
Un laikam pa vidu aug mūsu Latvija!
Tā, laikam ritot, kļūst stiprāka un varenāka


Šodien netiekamies koncertā, netiekamies starpbrīžos, netiekamies ar darugiem, taču
par spīti visiem “nedrīkst”, skolā ir ienākusi svētku noskaņa.
Skolotāji un skolēni ir parūpējušies par svētku noformējumu.
Skolēni zīmē apsveikumus, raksta novēlējumus, lasa plakātus pie sienām, skatās
filmas, dzied klasēs, piedalās viktorīnās. Uz skolas ekrāna vēro improvizētu video
mini koncertu, kas tapis par godu Latvijas dzimšanas dienai.
Mēs šodien savus labos darbus un gaišas domas veltam mūsu dzimtenei – Latvijai
proklamēšanas gadadienā!

Kamēr baznīcu zvani zvanīs,
Kamēr vēl Ticība tevī un manī,
Kamēr Cerība kā zaļoksni zari
Un Mīlestība mums visiem pāri,
Tikmēr pastāvēsim.
Latviju auklēsim.
Lielu audzēsim.
Un līdzi augsim.
Stipri. Vienoti.
Neviltoti.
Latvju dēli un meitas.
Savas zemes – ne citas.
Kamēr mīlestība tevī un manī,
Celsimies Latviju laimīgu darīt!
/G. Salna/

Direktores vietniece Ērika Locika