Daugavpils Vienības pamatskola projektā „Zenit stāsti”

Projektu “Zenit stāsti” rīko LNB sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā People to People Cultural Engagement programmas ietvaros, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku.

  Projekta mērķis ir jauniešiem (7. –12. klase) paskatīties uz vecāku/vecvecāku ikdienu caur attēliem un pieredzes stāstiem trīs pilsētās – Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā. Laika posms no 1960. –1980. gadam ir izvēlēts, jo tajā laikā Latvijā sabrauca daudz viesstrādnieku no Padomju Savienības kopā ar ģimenēm.

   Projekts “Zenit stāsti” norisinās no šī gada septembra līdz 2021. gada janvārim Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā

    Tā ietvaros jaunieši tiek aicināti uzrunāt radiniekus (vecākus, vecvecākus, krustvecākus un citus), kas šo laiku piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, fiksēt viņu atmiņu stāstus, mēģināt attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un salīdzināt tās ar pagātni, kā arī piedalīties stāstu vakaros. Iegūtie foto materiāli tiks digitalizēti, tādējādi gan papildinot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekciju “Zudusī Latvija”, gan saglabājot vērtīgus un interesantus stāstus nākamajām paaudzēm.

    Projektā ir iesaistījušies un aktīvi darbojas četri  mūsu skolas 7. – 9. klašu skolēni.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J. Celma, izmantojot LNB informatīvos materiālus.