“Mūsu skolotāji – vislabākie!”

Skolotāju dienas priekšvakarā mēs biežāk sākam domāt par skolotājiem, par viņu gādību, rūpēm, skaidrojumiem, pacietību, laipnību, cieņu, mīlestību. Arī padomāt par savu skolotāju un skolas direktori mudināja Daugavpils Centra vidusskola, aicinot 1.-3.klašu skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā “Mūsu skolotāji – vislabākie!”  1.klases skolēni zīmēja savu pirmo skolotāju, bet 2.-3.klašu skolēni zīmēja skolas direktori. Daudzi skolēni centās uzzīmēt savas domas, asociācijas un skatījumu.

No skolas tika izraudzīti konkursam dalībai 6 darbi:

Alise Nikolajeva “Mana pirmā skolotāja.” 1.d kl.

Edgars Aņisimovs “Mana pirmā skolotāja.” 1.d kl.
Adriāns Iļuņins “Manas skolas direktors.” 2.c kl.
Renāts Belousovs “Manas skolas direktors.”  2.a kl.
Sabrina Sidorova “Manas skolas direktors.”  3.b kl.
Krista Putniņa “Manas skolas direktors.”  3.b kl.

Pārējie skolēnu darbi ir apskatāmi skolas gaitenī. Konkursa darbi būs apskatāmi e-vides izstādē padlet.com no 2020.gada 5.oktobra.

Sveiciens skolotājiem jaukajos profesionālajos svētkos!

Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka,
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.
Tu pasmaidi, ja skauģi gadus skaita,
Un neskumsti, ja matos sarma krīt.
Tu esi cildena un tāpēc vienmēr skaista,
Jo sirds un dvēsele tev krūtīs mīt.
Ej saules taku laimīga un stalta,
Nes saujās prieku, gaismu citiem dod –
Lai šeit, pie tava sadraudzības galda
Ikviens no mums sev gaišu prieku rod.
/A.Rode/

Sākumskolas MJ vadītājas Santa Belousova un Aija Grauze.