Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2021. / 2022. mācību gada rezultāti

Izvērtējot 2021. / 2022. mācību gada rezultātus, tika konstatēts, ka projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas deva skolēniem iespēju vēlreiz izprast un nostiprināt mācību stundās apgūto vielu, kā … Turpināt lasīt Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2021. / 2022. mācību gada rezultāti