Pirmklasnieku uzņemšana 2022./2023. mācību gadam

No 01.02.2022. vecāki (aizbildņi) varēs reģistrēt nākamo pirmklasnieku gan klātienē, izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka (aizbildņa) personību apliecinošu dokumentu, gan arī iesūtot uz iestādes oficiālo elektronisko pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienojot šādu dokumentu kopijas: bērna dzimšanas apliecība, vecāka personību apliecinošs dokuments (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu). Iesniedzot iesniegumu elektroniski, jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tie iesniegumi, kas iesūtīti sākot ar 01.02.2022. plkst.8.00. Vienas darba dienas laikā izglītības iestāde informēs iesniedzēju par iesniegumu reģistrāciju vai, ja iesniegums iesūtīts pirms plkst.8.00, par atteikumu to reģistrēt. Tiks saglabāta arī kārtība, ka vecāki (aizbildņi) bērnu kā nākamo pirmklasnieku var reģistrēt tikai vienā pašvaldības izglītības iestādē.

„Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2022./2023.mācību gadā” teksts pieejams pielikumā.

Lejupielādēt pielikumus:

Kārtība par izglītojamo uzņemšanu 2022./2023.m.g.

Vecāku iesnieguma veidlapa Iesniegšanai ierodoties klātienē.docx

Vecāku iesnieguma veidlapa Iesniegšanai ar elektronisko parakstu.docx

Pielāgots fails atvēršanai ar vecāku Microsoft Word programmmas versiju.

Vecāku iesnieguma veidlapa Iesniegšanai ierodoties klātienē.doc

Vecāku iesnieguma veidlapa Iesniegšanai ar elektronisko parakstu.doc

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Daugavpils Vienības pamatskolas administrācija

Informācija mājaslapā ievietota – 27.01.2022