“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001

           Šajā mācību gadā skolā arī tiek īstenots projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projektā pirmajā semestrī ir iesaistīts 21 izglītojamais no 2.-9. klasēm un 16 … Turpināt lasīt “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001