Par 2021./2022.m.g. 1.klašu pretendentu dokumentu iesniegšanu

Priecājamies par vecāku lielo interesi par mācībām Daugavpils Vienības pamatskolas 1.klasēs.

Tie vecāki, kuri saņēma apliecinājumu, ka bērni 2021./2022.m.g. tiks uzņemti 1.klasē, dokumentus (uzrakstīt iesniegumu, uzrādot dzimšanas apliecību, medicīnas karti un pošu karti, izziņu no pirmsskolas izglītības iestādes) varēs iesniegt no 2021.gada 1.jūnija, kad būs beidzies mācību gads arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Lai noformētu Skolēnu apliecību un bezmaksas braukšanas biļeti, kuri deklarēti Daugavpilī, jāiesniedz 2 bērna fotogrāfijas 3×4 šiem dokumentiem.

Skolas mājas lapā mācību gada beigās tiks ievietots mācību līdzekļu, kas jāiegādājas vecākiem, saraksts. Nepieciešamās mācību grāmatas, darba burtnīcas un mācību līdzekļus nodrošina skola.

Skolas mājas lapā www.vienibaspsk.lv  sadaļā “Vecākiem” apakšsadaļā “Skolas forma” var iepazīties ar skolas formu ikdienai un svētkiem. Skolas formu var pasūtīt jūnijā www.elmosa.lv mājas lapā, atrodot Daugavpils Vienības pamatskolas formu.

No 2021.gada 24.maija varēsiet pierakstīties, lai klātienē iesniegtu dokumentus, zvanot lietvedei mob.tel.28445560, tel. 65420449.

 

Informāciju sagatavoja: Daugavpils Vienības pamatskolas direktore Edīte Zdanovska