skolas tradīcijas

 • Zinību diena
 • Dzejas dienu pasākumi
 • Skolēnu parlamenta vēlēšanas
 • Skolotāju dienas pasākumi skolotājiem
 • Rudens balle
 • Lāčplēša dienai veltīts pasākums - piemiņas brīdis pie Lāčplēša pieminekļa
 • Valsts proklamēšanai veltīts svētku koncerts
 • Adventa 1.sveces iedegšana
 • Ziemassvētku ieskaņas koncerts
 • Labdarības akcijas
 • Masku balle - karnevāls
 • Koncerts "Mēs esam talantīgi"
 • Aerobikas/sadziedāšanas svētki
 • Radošās darbnīcas
 • Viesu diena
 • Tirdziņi
 • Skatuves runas konkurs
 • akcija "Draudzīgais aicinājums"
 • Ābeļziedu svētki
 • Zvaniņa svētki
 • Izlaidums