Skolotāju

Radošais darbs “Saules sistēmas uzbūve”Dabaszinībās stundās decembra sākumā 5.a un 5.c klasēs notika radošo darbu prezentācija. Skolēni izvēlējās tēmu “Saules sistēmas uzbūve”, tāpēc, ka viņiem, šī tēma šķita ļoti aktuāla mūsdienās. Jo zinātnieki visu laiku pēta Saules sistēmu un arī Visumu un laiku pa laikam atklāj jaunas un interesantas lietas. Un, protams, tā ir ļoti nozīmīga tēma, jo mēs taču dzīvojam uz Zemes, un, kā jau zināms, Zemes atrodas Saules sistēmā! Tā kā šai tēmai ir visciešākā saistība ar mūsu dzīvi, līdz ar to darba autoriem šķiet, ka šī tēma ir visnozīmīgākā.
Darba hipotēze – mūsdienās cilvēki ir pietiekami izglītoti par Saules sistēmas izcelšanos un tās uzbūvi.
Darba mērķis – iepazīstināt skolēnus ar Saules sistēmas izcelšanos un tās uzbūvi un citām interesantām lietām un pārliecināties par cilvēku zināšanām par Saules sistēmu. Izstrādāt videomateriālu par savu darbu.
Vērtējot savu un savu klasesbiedru darbus skolēni atbildēja - šādu darba tematu mēs izvēlējāmies tādēļ:
  1. Mums šis temats šķita ļoti interesants un aizraujošs;
  2. Astronomija un Saules sistēmas planētas mūs ikdienā ļoti iespaido un mēs ikdienā par Saules sistēmas planētām dzirdam diezgan daudz, kaut vai lasot horoskopus un klausoties laika ziņas;
  3. Mēs nolēmām izpētīt sīkāk informāciju par šiem ķermeņiem, kas tik ļoti iespaido mūsu dzīves;
  4. Prezentācijā man patika strādāt kopā.
Foto


Oksana Ostrovska

pievienots 27.12.2011