Skolas personāls

Skolas vadība 2018./2019.mācību gadā

Pedagogi 2018./2019.mācību gadā

Atbalsta personāls 2018./2019. mācību gadā