Skolēnu un skolotāju sasniegumi 2013./2014.mācību gadā

Aizritējis 2013./2014.mācību gads, kas mūsu skolā bijis darbīgs un radošs. Skolēni ne vien apguvuši jaunas zināšanas un prasmes mācību stundās, bet arī aktīvi piedalījušies daudzveidīgos ārpusstundu pasākumos dažādos mācību priekšmetos-olimpiādēs, konkursos, mācību ekskursijās, radošo darbu izstādēs. Paldies šiem skolēniem par čaklumu un neatlaidību, apgūstot zināšanas. Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un palīdzību bērniem, par sadarbību ar skolu gan ikdienā, gan svētku brīžos.

Ar Atzinības rakstu apbalvotie skolēni

Ar skolas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās 2013./2014. mācību gadā apbalvotie skolēni

Sagatavoja: Direktores vietniece izglītības jomā Maija Baklāne