Skolēnu parlaments

2016.gads
 • 26.01.2016. sēde
 • 1. Par karnevālu;
  2. Par drošību skolā:
  3. Par ēdināšanu un skolas ēdnīcu
  4. Par valentīndienas pasākumu
 • 02.02.2016.sēde

 • 1. Runas konkurss;
  2. Grāmatu apvākošana;
  3. Valentīndienas pasts;
  4. Valentīndienas pasākumi;
  5. Vecāku diena (18.02.2016.)

 • 09.02.2016. sēde
 • 1. Grāmatu apvākošana un saglābašana