Skolēnu parlamenta sastāvs 2015./2016. mācību gadā

Skolēnu parlamenta sastāvs:

5.a klase. "Skolas sargi"
 • Una Velika
 • Aigars Tarasovs
5.b klase. "Vienoti skolai"
 • Marita Jureviča
 • Kaspars Kozlovskis
6.a klase. "Latgaliešu partija"
 • Rita Brauna
 • Anastasija Naumova
6.b klase. "Čaklie gudrīši"
 • Baiba Upeniece
 • Ilze Ševčonoka
6.c klase. "Pareizā izvēle"
 • Žans Mukāns
 • Dainis Miglāns
 • Amanda Valaine
7.a klase. "Septītā partija"
 • Imants Usačovs
 • Sofija Ukstiņa
8.a klase "Atraktīvie astotie"
 • Līga Ostapko (Parlamenta priekšsēdētāja)
 • Viesturs Stašāns
9.a klases pārstāvji
 • Sņežana Skudra
 • Elīna Kravčuka