skolas padome 2014./2015. mācību gadā

Skolas padomes sastāvā ietilpst:

 

VECĀKI:


Andrejs Zelčs - skolas padomes priekšsēdētājs
Larisa Kaimiņa
Inga Zemniece
Dace Sitņika
Mārīte Jukša
Ilga Liepniece

 

SKOLĒNI:


Līga Ostapko (7.a)
Rita Možeiko (9.a)
Valērija Govilovska (8.a)

 

SKOLOTĀJI:


Liāna Zvērbule
Inese Geiba
Ruta Kumpiņa