mācību literatūra

Vispārējās un speciālās pamatizglītības programmas īstenošanai izmantojamās literatūras saraksts 2016./2017.mācību gadam