Interešu izglītība

Skola piedāvā skolēniem savas spējas attīstīt un pilnveidot dažādu jomu interešu izglītības pulciņos:

 

Kultūrizglītības programmā
  • tautas deju kolektīvi (2 grupas): 1.-2. kl., 3.-4. kl;
  • kori: 2. klašu un 3.-4.klašu koris;;
  • vokālais ansamblis;;
  • folkloras ansamblis "Dzīsmeite";
  • kokapstrādes pulciņš;
  • vizuālās mākslas pulciņš;
  • netradicionālo rokdarbu pulciņš;
Sporta izglītības programmāprogramma
  • vispusīga fiziskā sagatavotība 1.- 4. kl. un 5.-9. kl.-