Informācija vecākiem
NĀKAMO PIRMKLASNIEKU VECĀKU IEVĒRĪBAI!

No 2018.gada 1.februāra plkst.8:00 vecāki (aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu Daugavpils Vienības pamatskolas 1.klasē 2018./2019.m.g.

- elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienotas nepieciešamo dokumentu kopijas uz skolas e-pasta adresi: dvpsk@inbox.lv. (iesnieguma veidlapa elektroniski)

- iesniedzot dokumentus klātienē rindas kārtībā. ( veidlapa klātienē)

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu 1.klasē 2018./2019.mācību gadā
- lejupielādēt dokumentu
pievienots 16.01.2018
pievienots 08.01.2018
DARBS AR VECĀKIEM
2017./2018.m.g.
Cienījamie vecāki, aicinām uz sadarbību!
pievienots 11.10.2017
Mēs savā skolā
pievienots 08.05.2017
Skolas ēdienkarte 2017./2018. mācību gadam
Launagi 2017./2018. mācību gadam
Ēdienkarte
pievienots 11.01.2016
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
pievienots 31.08.2017
Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem
pievienots 07.09.2015