Informācija vecākiem


Ko nemāca vecāki, to māca pasaule.
(latviešu tautas sakāmvārds)

  2019.gada 24.aprīlī skolā tika organizēta Vecāku diena. Šoreiz tā notika nedaudz savādāk nekā ierasts

  Sākumā 1.-4.klašu vecāki pulcējās uz lekciju “Drošība internetā”, ko vadīja direktores vietniece informātikas jomā Alīna Ivanova. Viņa piedāvāja arī materiālus, ko vecāki varētu izmantot, lai bērni būtu drošībā. 5.-8.klašu skolēnu vecākiem notika lekcija “Jauniešu atkarības” – Preiļu novada jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva. Lai gan bija arī zināmas patiesības, tomēr tika akcentēti ļoti aktuāli jautājumi, par kuriem vecākiem ir jārunā ar saviem bērniem, kam jāpievērš uzmanība. Iepriecināja, ka lekcijas apmeklēja 29,5% no visiem skolas vecākiem. 25,1% vecāku atzina, ka lekcijās tika apskatīti aktuāli jautājumi un 25,9% uzskata, ka vismaz 1 reizi gadā vecākiem jāpiedāvā lekcijas par dažādiem aktuāliem jautājumiem.

  Pēc lekcijas vecāki tika aicināti uz klases vecāku sapulci. Skolēnu vecāki, kuri aktīvi iesaistījās kopīgā darbā, izstrādājot skolotāju-skolēnu-likumisko pārstāvju tiesības un pienākumus informācijas apmaiņā starp skolu un ģimeni, prezentēja paveikto sava bērna klases vecākiem. Tā ir sava veida vienošanās par rīcību, lai visas puses savlaicīgi saņemtu nepieciešamo informāciju. 27,2% vecāku uzskata, ka izstrādātā skolēnu-skolotāju-likumisko pārstāvju informācijas apmaiņa uzlabos visu pušu atbildību šajā jomā. Atliek tikai visām pusēm ievērot šo vienošanos.

  Paldies klašu vecāku pārstāvjiem, kuri aktīvi iesaistījās tiesību un pienākumu informācijas aprites izstrādē, kā arī tiem vecākiem, kuri šos materiālus prezentēja savā klasē. Tagad svarīgākais ir ievērot savus pienākumus, tad skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbība būs visiem saprotama un pozitīva. Lai mums visiem izdodas!


Informāciju sagatavoja un apkopoja Edīte Zdanovskapievienots 08.01.2018
Mēs savā skolā
pievienots 08.05.2017
Skolas ēdienkarte 2018./2019. mācību gadam
Launagi 2018./2019. mācību gadam
Ēdienkarte
pievienots 11.01.2016
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
pievienots 31.08.2017
Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem
pievienots 07.09.2015