Informācija vecākiem

Informācija skolēnu vecākiem!

Skolas garderobēs ir sakrājies daudz apģērba, kurš ilgāku laiku ir atstāts un netiek izmantots. Lūgums īpašniekiem apģērbu paņemt līdz 2018.gada 31.maijam.

Mantas, kurām neatradīsies īpašnieki, tiks nodotas labdarībai!

2017./18.m.g. un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Par mācību stundu kavējumiem

Direktores un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu

Par pamatskolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas sekām
pievienots 08.01.2018
DARBS AR VECĀKIEM
2017./2018.m.g.
Cienījamie vecāki, aicinām uz sadarbību!
pievienots 11.10.2017
Mēs savā skolā
pievienots 08.05.2017
Skolas ēdienkarte 2017./2018. mācību gadam
Launagi 2017./2018. mācību gadam
Ēdienkarte
pievienots 11.01.2016
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
pievienots 31.08.2017
Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem
pievienots 07.09.2015