iepirkumi

Informatīvie paziņojumi
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2018. gada 06. aprīlī)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums - 2018. gada 06. aprīlī
Identifikācijas numurs - DVPSK2018/2
Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma par mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegādi ar SIA „ADAMAS” (saraksti Nr. 1., 2., 3., 6., 7.) par summu 8166,39 EUR.
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma par mācību grāmatu, mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Latvijas Grāmata” (saraksts Nr. 5) par summu 391,85 EUR.
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma par mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Jānis Roze” (saraksts Nr. 4) par summu 208,65 EUR.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2018. gada 05. aprīlis plkst. 15.00.
Kontaktpersona: Daugavpils Vienības pamatskolas Skolas bibliotekāre Jeļena Celma 28661268
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU


Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2018. gada 05. aprīlī)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums - 2018. gada 05. aprīlī
Identifikācijas numurs - DVPSK2018/1
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma 1., 2., 4., 5., 6., 7., un 8.daļā ir biedrībai “Latgales Dizaina Biedrība” Reģ. Nr.50008211311, līguma summa 1151.80 euro bez PVN .
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma 3.daļā ir SIA “PRO-BALTIC” Reģ. Nr. 40003850621, līguma summa 208,00 euro bez PVN.
Piedāvājuma iesniegšanas datums : 2018.gada 03. aprīlis plkst. 14.00.
Kontaktpersona: Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Evija Lazdāne, tālr. 65420449.
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU


Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2013. gada 05. jūlijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums - 2013. gada 05. jūlijā
Identifikācijas numurs - dvpsk 2013/4
Pārtikas produktu iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena no Ls 19999,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2013. gada 09.augustam plkst. 15.30, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Tatjana Ivanova, ēdnīcas vadītāja, 65420508, 65420449, 28445560
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU


Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2012. gada 12. jūnijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums - 2012. gada 12. jūnijs
Identifikācijas numurs - dvpsk 2012/1
Pārtikas produktu iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena no Ls 19999,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2012. gada 20.jūlijam plkst. 14.00, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Aļona Kormiļceva, sekretāre 65420449, 28445560
Tatjana Ivanova, ēdnīcas vadītāja, 65420508
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU


Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2012. gada 31. maijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums - 2012. gada 31. maijs
Identifikācijas numurs - dvpsk 2012/2
Datortehnikas iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena līdz Ls 3500,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2012. gada 12.jūnijam  plkst. 16.00, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Aļona Kormiļceva, sekretāre 65420449, 28445560
Alīna Ivanova, direktores vietniece informātikas jomā 65420449
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU


Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2011. gada 11. maijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums - 2011. gada 11. maijs
Identifikācijas numurs - dvpsk 2011/2
Datortehnikas iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena līdz Ls 3500,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2011. gada 24.maijam  plkst. 15.00, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Aļona Kormiļceva, sekretāre 65420449, 28445560
Olga Medvedeva, direktores vietniece informātikas jomā, 65420449
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU


Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2011. gada 11. maijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums - 2011. gada 11. maijs
Identifikācijas numurs - dvpsk 2011/1
Pārtikas produktu iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena līdz Ls 19999,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2011. gada 23.maijam  plkst. 15.00, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Aļona Kormiļceva, sekretāre 65420449, 28445560
Tatjana Ivanova, ēdnīcas vadītāja, 65420508
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU


Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2010. gada 14. maijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums - 2010. gada 3. jūnijs
Identifikācijas numurs - DVP 2010/2
Pārtikas produktu iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena līdz Ls 20000,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2010. gada 1.jūnijam  plkst.  16.00, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Aļona Kormiļceva, sekretāre 65420449, 28445560
Tatjana Ivanova, ēdnīcas vadītāja, 65420508
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU