Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena 10.00 – 15.00
Otrdiena 11.00 – 15.00
Trešdiena 10.00 – 15.00
Ceturtdiena 10.00 – 14.00
Piektdiena 11.00 – 15.00
Katra mēneša pēdējā trešdiena– Spodrības diena, bibliotēka slēgta.

Skolas bibliotēkā strādā bibliotekāre Jeļena Celma.

Bet no visiem pasaules brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata, un šais brīnumos tu vari brīvi ienirt. Tu vari sevī uzņemt visu, ko cilvēki gadu tūkstošos domājuši un jutuši. Tā ir tik liela laime, ka tādēļ vien dzīve ir jāmīl.
(Zenta Mauriņa)