Aktualitāšu arhīvs

2019./2020. mācību gads


UNESCO nedēļa Daugavpils Vienības pamatskolā.
  Pagātnes lappusēs atrodamas izcilas personības, kuras, veltot savu dzīvi zinātnei, sniegušas ieguldījumu Latvijas valsts veidošanās un nostiprināšanās procesā, kā arī sekmējušas Latvijas atpazīstamību citviet pasaulē. Aiz katras šādas personības stāv cilvēkstāsts, ģimene un vide, kurā tā uzaugusi un kas veidojusi to gadiem loloto ceļu zinātnē. Īpašs ceļš zinātnē ir bijis sievietēm, kurām, pārvarot dažādus ierobežojumus, pakāpeniski ir pavērušās durvis uz savu radošo talantu un spožo prātu dāvāšanu pētniecībai. Tādēļ UNESCO nedēļas 2019 “Spožie prāti: sievietes zinātnē” mērķis bija ar spilgtiem zinātnieču un zinātnieku dinastiju cilvēkstāstiem veicināt sabiedrības izpratnes veidošanos par pētniecības nozīmi kā valsts, tā indivīda dzīves pilnveidē un ilgtspējā.
  Arī Daugavpils Vienības pamatskolā noritēja UNESCO nedēļa, kura bija veltīta sievietēm- izcilām zinātniecēm. Skolēni klases audzināšanas stundās iepazinās ar vietējām zinātniecēm, kuru darbība saistās un pagātnē saistījās ar Daugavpili.
  Ko darīja garajos ziemas vakaros mūsu senči? Kādus darbarīkus izmantoja? Ar kādām rotaļlietām spēlējās bērni? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem 3.b klases skolēni guva atbildes Latviešu mājā, kura atrodas Daugavpils Vienības namā. Skolēnus laipni sagaidīja Latviešu biedrības vadītāja, vēsturniece, novadpētniece Genovefa Barkovska. Viņa bērniem parādīja senos darbarīkus, rotaļlietas, sadzīves priekšmetus. Daudzus priekšmetus skolēni atpazina, jo bija redzējuši attēlos, vecvecāku mājās. Skolēni tos varēja paturēt rokās, padarboties. Vēsturniece bērniem saprotamā veidā iepazīstināja ar novadpētnieka-zinātnieka darbu.
  5.b klase tikās ar Daugavpils Universitātes (DU) Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra pētnieci, inženierzinātņu maģistri Irēnu Mihailovu. Viņa ir saņēmusi L΄Oréal Latvijas stipendiju „Sievietēm zinātnē”. I. Mihailova ir vien no trim laureātēm, kuras saņem šo prestižo stipendiju, kas tiek pasniegta jau 11 gadus ar UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas (LNK) un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Zinātniece ar savu darbību zinātnē lauž priekšstatus par t. s. sieviešu un vīriešu zinātnes jomām. Bērniem bija interesanti uzzināt, ka sieviete arī var būt fiziķis, inženieris.
  UNESCO nedēļā skolēni gan izzināja zinātnieču dzīvesstāstus, gan arī tās zīmēja. Skolas gaitenī var aplūkot 3.a klases zīmējumu izstādi „Spožie prāti: sievietes zinātnē.”
  Paldies zinātniecēm par interesantajiem un aizraujošajiem stāstījumiem, par iespēju ielūkoties dažādajā zinātnes pasaulē, un visiem skolēniem un viņu skolotājām, kas aktīvi piedalījās UNESCO nedēļā skolā!
D0F57137-819D-4648-8427-DDC639A99670 108983F9-4102-4204-AF7D-2FB051F718D9 02C34CB9-FFA3-45D5-AFB4-F9582A16C717 233FD056-0BB1-4180-ABEF-6ED1FF5320AD 6186072A-B647-48EA-8A5B-37F08A201068 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja un apkopoja Aija Kalniņa

pievienots 11.11.2019; 14:47

Karjeras nedēļa - 2019.


  Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

  Laikā no 14.līdz 18.oktobrim pasākumi norisinājās vairākās Latvijas vietās vienlaikus. Tēma bija „Nākotnes profesijas”.

  Tās laikā jauniešiem bija iespēja:

 • iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
 • tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
 • apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.
  Jaunieši varēja piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

  Skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem veidoja audzināšanas stundas un aicināja viesus.

  8.a klases skolēni piedalījās KN atklāšanas pasākumā “Nākotnes profesijas: Izaicinājumi un izvēle!” Daugavpils Inovāciju centrā.

  9.a klases skolēni piedalījās KN atklāšanas pasākumā- diskusijā

  “ Šodien sākas nākotne”, kas tika organizēta Daugavpils tehnikumā.

  2.c klases audzinātāja sk. Olga Nemiro organizēja tikšanos lekciju par suņiem ar suņiem visiem 2.klašu skolēniem kopā ar 2.a klases audzinātāju I. Bicāni un un 2. b klases klases audzinātāju Ā. Leini.

  8.a klases skolēniem tika organizēta spēle “ Vai Tev piemīt biznesa prasmes?” un “Radošā domāšana biznesā”, ko vadīja sociālās uzņēmējdarbības vēstnese Oļesja Soboļevska.

  Skolā tika organizēta tikšanās ar jaunsargu instruktoru I. Suhocki 4.b klasē un 5.a klasē.

  5.c klasē tika organizēta klases audzināšanas stunda “Profesiju daudzveidība.”

  4.a klasē tika novadīta klases audzināšanas stunda ”Klases karjeras māja”.

  6.a klases skolēni gatavoja prezentācijas par vecāku darba vietu (ar fotogrāfijām un komentāriem).

  Četri 8. a klases skolēni kopā ar savu skolotāju B. Ivanovu piedalījās pasākumā “ Īsteno sapni par savu biznesu”.

  8.a klases meitenēm tika organizēta nodarbība “Fotogrāfs, stilists un modele - vai tās ir nākotnes profesijas?”

  9.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju organizēja klases stundu- spēli ’’Modernas profesijas’’.

  3.c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju apmeklēja viesnīcu “Latgola”.

  8.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju devās mācību ekskursijā uz AS Swedbank.

  7.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju devās uz Swedbank, lai piedalītos nodarbībā “Skolēnu kartes un finanses”.

  Sākumskolas skolēni piedalījās skolas zīmējumu izstādē “Izdomā nākotnes profesiju!", zīmēja nākotnes profesijas.

  Kopā Karjeras nedēļas pasākumos tika iesaistīti gandrīz visi mūsu skolas skolēni.

  Paldies skolotājām un klašu audzinātājām: sk. R.Ostapko, sk. O. Nemiro, sk. R. Stanķevičai, sk. Ž. Oļehnovičai, sk. Kr. Ignatānei, sk.L. Bužinskai, sk. B. Ivanovai, sk. O. Novickai, sk. L. Razminovičai, sk. I. Sokolovai, sk. R. Kumpiņai par sniegto atbalstu Karjeras nedēļas organizēšanā.

Foto

Informāciju Karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 28.10.2019; 15:28

Tikšanās ar Irēnu Mihailovu.

  UNESCO nedēļas ietvaros 5.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju devās uz Daugavpils universitāti, kur tikās ar Daugavpils Universitātes (DU) Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra pētnieci, inženierzinātņu maģistri Irēnu Mihailovu. Viņa ir saņēmusi L΄Oréal Latvijas stipendiju „Sievietēm zinātnē”. I. Mihailova ir viena no trim laureātēm, kuras saņem šo stipendiju, kas tiek pasniegta jau 11 gadus ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu.

  Zinātniece laipni mūs uzņēma un iepazīstināja ar hologrammu tapšanas laboratoriju, sniedza priekšstatu par nanodaliņu tehnoloģijām. Ne mazāk skolēnus ieinteresēja laboratorijas aprīkojums, pat gaiteņa noformējumos izliektie materiāli ar mikroskopos redzamiem attēliem pamodināja zinātkāri.

  Kas to lai zin, varbūt arī mūsu klasē nākotnē kāda/-s ievērojama/-s zinātniece/-nieks būs?

1 2 3 4 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja R.Ostapko

pievienots 28.10.2019; 12:27

Starpskolu tikšanās projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros.


  2019.gada 18. oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolas 7.-9.kl. 10 skolēni pēc Ilūkstes Raiņa vidusskolas video aicinājuma devās uz draudzīgām sporta aktivitātēm IAC un British Council projekta ietvaros. Tajās piedalījās arī Daugavpils 10.vidusskolas un Varakļānu vidusskolas jaunieši. Sporta aktivitātes bija veiksmīgs instruments jauniešu rokās, ar kura palīdzību skolēni jauktajās komandās mācījās sadarboties, vienoties, un vienkārši būt kopā. Pēc fiziskajām aktivitātēm visi devās uz skolas aktu zāli, kur katras skolas komanda prezentēja savu mājas darbu: dziesmu, deju vai rotaļu, kuras elementi bija jaiemāca citiem. Skolu savstarpējās tikšanās veido ciešāku sadarbību, pārliecību par saviem spēkiem, raisa pārdomas par kopīgo un atšķirīgo un mudina uz jaunām aktivitātēm.Informāciju sagatavoja: R.Ostapko

pievienots 28.10.2019; 12:18

Vecāku diena Daugavpils Vienības pamatskolā.


  2019.gada 31. oktobrī plkst.17.00 notiks Vecāku diena.

  Aicinām 1.-9.klašu skolēnu vecākus tikties ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem no plkst. 17.00 līdz 19.00.


Informāciju sagatavoja Skolas vadība

pievienots 28.10.2019; 12:00

6.klašu pasākums “EKO matemātika”.


  16.oktobrī 6.a klases komanda: Jūlija Brikova, Rolands Daukšts, Kristaps Irbe piedalījās Daugavpils 10.vidusskolas rīkotajā 6. klašu pasākumā “EKO matemātika”.

  Skolēnu komandai bija jāparāda un jāpielieto savas starpdisciplinārās zināšanas dabaszinībās un matemātikā, veicot dažādus uzdevumus 7 stacijās. Uzdevumi bija saistīti ar dabaszinbām, kuros bija jāveic aprēķini vai jāpielieto loģiski spriedumi. Uzdevumu saturs bija saistīts ar reālās dzīves problēmām, situācijām. Skolēniem bija jāsadarbojas komandā, jāuzklausa vienam otru, jāpieņem kopīgs lēmums.

  Kopvērtējumā komanda ieguva 3.vietu. Apsveicam skolēnus ar panākumiem.

1111111111111111 2222222222222222 3333333333333333333 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad.L.Bužinska.

pievienots 23.10.2019; 08:37

Tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi.


  Latgales Centrālās bibliotēkas Valsts kultūrkapitālfonda līdzfinansētā projekta “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” 1. kārtas ietvaros 10. oktobrī skolas bibliotēkā viesojās rakstnieks un žurnālists Aivars Kļavis. Uz tikšanos ar rakstnieku tika aicināti 7. klašu skolēni un interesenti no 6.b un 8.a klases.

  Aizraujošās sarunas pamatā bija vēsturiskais romāns triloģija jauniešiem “Ceļš uz nezināmo zemi”, par kuru autoram šogad piešķirta Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā.

  Triloģijas pirmais romāns “Melnais akmens” nāca klajā 2018. gada februārī un tika iekļauts Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā 2018. Skolēni ar šo triloģiju iepazinās, lasot tās pirmo daļu - romānu “Melnais akmens”. Tas tik ļoti iepatikās, ka daudzi izlasīja arī otro un trešo daļu, tāpēc tikšanās ar autoru bija ļoti gaidīta. Skolēni bija sagatavojuši dažādus jautājumus par triloģiju. Interesantāko jautājumu autori balvās saņēma grāmatas ar rakstnieka autogrāfu.


  Pateicamies Latgales Centrālajai bibliotēkai par šo jauko tikšanos ar rakstnieku A. Kļavi.

71933013_2445873045481041_3052362287227600896_o 72567531_2445873192147693_6221388448993902592_o jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Jeļena Celma.

pievienots 22.10.2019; 15:20

Tīro roku diena mūsu skolā.


  Starptautiskā roku mazgāšanas diena – 15.oktobrī. Arī mūsu skola tā tika aktīvi atzīmēta – informatīvs radio raidījums par to, cik svarīgi ir regulāri mazgāt rokas. Vecāko klašu skolēni iejutās mediķu lomā - mācīja sākumskolas skolēnus pareizi mazgāt rokas, pārbaudīja roku tīrību pirms došanās pusdienās.

  1.klašu skolēniem speciālisti higiēnas jautājumos vadīja praktiskas, interaktīvas nodarbības “Roku mazgāšana”, īpašā apgaismojumā pētīja mikrobus uz plaukstām, spēlēja bingo, skolēni saņēma dāvanā diplomu par aktīvu darbošanos, grāmatiņu par higiēnas svarīgumu, un dvielīti.

  Roku mazgāšana – vienkāršs, ļoti efektīvs, jebkuram pieejams, bet nepietiekami novērtēts profilakses pasākums pret saslimšanu ar infekcijas slimībām.

  Dienas laikā mēs neskaitāmās reizes aizskaram priekšmetus un virsmas, uz kurām atrodas infekcijas slimību izraisītāji – durvju rokturi, iepirkuma grozi veikalā, sabiedriskajā transportā, margas, priekšmeti veikalā, skolā, poliklīnikā un citās iestādēs.

  Dienas laikā rokas jāmazgā bieži un rūpīgi, it īpaši:

 • pēc tualetes apmeklējuma;
 • pirms ēšanas;
 • pēc deguna izšņaukšanas vai šķaudīšanas;
 • pēc saskares ar dzīvniekiem;
 • pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas;
 • kad rokas ir acīmredzami netīras.
  Gadījumā, ja rokas nav iespējams nomazgāt ar ziepēm un ūdeni, var izmantot mitrās salvetes vai speciālo antibakteriālo želeju.

  Lai rokas būtu tīras, rīkojieties šādi:

 • lietojiet ziepes un tekošu ūdeni, vislabāk lietojiet šķidrās ziepes no slēgta trauka. Uz cieto ziepju virsmas var uzkrāties dažādi mikroorganismi;
 • rokas kārtīgi ziepējiet 10-15 sekundes tā, lai veidojas putas;
 • ar ziepēm pārklājiet visas roku virsmas – plaukstas, plaukstu virspuses, starp pirkstiem un zem nagiem;
 • rokas kārtīgi noskalojiet tekošā ūdenī;
 • noslaukiet rokas ar papīra salveti vai nožāvējiet zem ventilatora.
  Atcerieties, ziepju burbuļi uzvar mikrobus!

  Mazgājiet rokas un esiet veseli!!!

Foto

Veselību veicinošas skolas koordinatore Inga Sokolova

pievienots 21.10.2019; 17:34

Vispasaules putras diena Daugavpils Vienības pamatskolā.


  Arī mūsu skolā 10.oktobrī tika atzīmeta Vispasaules putras diena, aicinot ikvienu mājās brokastīs ēstu putru, un darīt to ik rītu. 1., 2.,3. klašu skolēniem tika novadītas nodarbības “Putrā ir spēks!”, arī putras ēdām! Vizuāli informatīvi materiāli par putras vērtīgumu uz ekrāna, uz stenda, un radio raidījumā. Tapa liels vizuāls putras katls par to, ko vērtīgu dot mums putra.
Kāpēc jāēd putra?

 • Putra uzlabo garastāvokli un veselību. Pētījumi ir parādījuši, ka cilvēki, kuri regulāri ēd brokastīs putras, ir labākā fiziskā formā un necieš no depresijas.
 • Putras piemērotas tiem, kuri augsti vērtē labu garastāvokli.
 • Ja katru dienu brokastīs apēd šķīvi putras, var ieekonomēt uz vitamīniem no aptiekas.
 • Tas, kurš ēd putru, ēd mazāk taukvielu diennakts laikā un tāpēc neuzbarojas.
 • Graudaugi savienojumā ar pienu normalizē vielmaiņu, kura atbild par cilvēka svaru. Putraimi lēni pārstrādājas kuņģī un lēni uzsūcas, un tas nozīmē, ka ēst ilgi negribēsies.
 • Putra aizsargā kuņģa sieniņas, gastrīts un čūla putras ēdājiem nedraud.
 • Putraimi uzlabo asins sastāvu un stiprina asinsvadus, kas, savukārt, palīdz sirdsdarbībai.
 • Visveselīgākās ir putras no veseliem, neslīpētiem graudiem, kuros vēl saglabājušies asni.
 • Neattīrītie putraimi ir bagāti ar mikroelementiem.
 • Vārdu sakot – arsenāls cīņai pret jebkurām slimībām, ir vienā putras šķīvī.
Ēdiet putras un esiet veseli!!!
20191010_104947 20191010_104956 20191010_105007 20191010_105017 20191010_105033 20191010_105043 20191010_105205 20191010_105212 20191010_105220(0) 20191010_105220 20191010_105754 20191014_085415 20191014_085428 20191014_085440 20191014_085518 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


Veselību veicinošas skolas koordinatore Inga Sokolova

pievienots 21.10.2019; 17:06

Garīgās veselība – mūsu labsajūta!!!


  Vispasaules garīgās veselības diena tiek atzīmēta 10.oktobrī. Arī mēs aktualizējām garīgās veselības veicināšanas paņēmienus mūsu skolā – notika izzinošs radio raidījums par garīgo veselību, vērtīga informācija uz stendiem un ekrāna. Šajā dienā aicinājām ikvienu iesaistīties akcijā “Radi prieku sevī un otrā ar komplimentu palīdzību!!!”, aicinājām īpaši šajā dienā teikt viens otram ko labu, lai radītu cilvēkā prieku un labsajūtu, kas ir svarīgs garīgās veselības priekšnoteikums

20191014_085454 20191014_085509 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
Ik dienas vēlot labu noskaņojumu,
veselību veicinošās skolas koordinatore Inga Sokolova

pievienots 21.10.2019; 15:58

Daugavpils Vienības pamatskola aktīvi atzīmē Sirds veselības dienu!


  29. septembris – Pasaules sirds veselības diena!

  Sirds veselības diena tika organizēta mūsu skolā ar devīzi "Mīli savu sirdi!" Sirds slimības ir nozīmīgākā sabiedrības veselības problēma visā pasaulē – un arī Latvijā.

  Notika īpaši veidots radio raidījums, ar mērķi veicināt skolēnu, skolotāju un vecāku informētību par sirds un asinsvadu slimību novēršamajiem riska faktoriem, akcentējot veselīga, sabalansēta uztura un aktīva dzīvesveida lomu sirds veselības saglabāšanā un profilaksē. Radio raidījumā aicināja ikvienu mīlēt un saudzēt savu sirsniņu – veselīgi ēst, būt aktīvam un vairāk smaidīt! Ikviens skolā aktīvi iesaistījās aktivitātē “ Uzsmaidi, Tavai sirsniņai tas patiks...”. Tika izveidots informatīvs stends par sirds veselībai svarīgiem jautājumiem, lai ikviens skolēns, skolotājs, vecāks iepazītos ar vērtīgiem ieteikumiem savai Sirds veselībai! Daži ieteikumi: lai Tava sirds būtu vesela, jāizdara veselīga izvēle, ar pareizu dzīvesveidu - veicot regulāras fiziskās aktivitātes, lietojot veselīgu uzturu, izvairoties no stresa.

Sirds veselības veicināšanai ir svarīgi iegaumēt šādus veselīga uztura izvēles principus:

1. Lietojiet zivis (vismaz 2 reizes nedēļā) un kvalitatīvu augu eļļu!
  -Ļoti labi tauki ir olīveļļa.
2. Ierobežojiet sāls daudzumu uzturā!
  -Nelieciet sāli klāt jau gatavam ēdienam.
  -Samaziniet sāls daudzumu gatavojot.
  -Izvairieties no sāļiem ēdieniem.
3. Lietojiet daudz (vismaz 400 – 500g dienā) svaigu dārzeņu, salātu, arī augļu!
4. Izvairieties lietot uzturā ātrās ēdināšanas tipa produktus kā, piemēram, frī kartupeļi, burgeri u.tml.
5. Ik dienas uzņemiet vismaz 30-45 g šķiedrvielu, lietojot uzturā graudaugu produktus, augļus un dārzeņus.
6. Samaziniet saldumu un konditorejas izstrādājumu lietošanu uzturā, nelietojiet saldinātos dzērienus!

Manai-sirdij-garsos pastaiga jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


Mīliet savu sirdi!
Ar veselības vēlējumiem,

Veselību veicinošas skolas koordinatore Inga Sokolova

pievienots 18.10.2019; 12:54

Starptautiskā garīgās veselības diena.


  10. oktobrī bija Starptautiskā garīgās veselības diena. Psihologs un sociālais pedagogs 6. klasēm un 9. klasei novadīja nodarbības par garīgās veselības nozīmi. 6. klases skolēniem tika piedāvāts padomāt, kā var uzturēt savu garīgo veselību. Skolēni strādāja grupās, zīmēja un prezentēja savus darbus. Skolēni labprāt izteica saviem klasesbiedriem komplimentus. Skolēniem tika piedāvāta psiholoģiskā vingrošana enerģētiskā potenciāla paaugstināšanai. 9. klases skolēni analizēja slinkošanas iemeslus, sekas un dalījās pieredzē, kā pašiem izdodas pārvarēt slinkumu. Tu esi tāds, kādas ir tavas dziļākās vēlmes; kādas tavas vēlmes, tāda arī tava griba; kāda tava griba, tādi tavi darbi; kādi tavi darbi, tāds arī tavs liktenis. Esiet priecīgi - cik gaiša ir pasaule!
  Novēlam katram izbaudīt patiesa prieka, dvēseles atvērtības un gandarījuma sajūtu!

Esiet priecīgi!

20191010_141150 20191010_140414 20191010_140419 20191010_140424 20191010_131931 20191010_141126 20191010_141131 20191010_141135 w jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja psihologs T.Laizāne un soc.pedagogs N.Ivanovska

pievienots 15.10.2019; 14:20

Skolu apmaiņas partnerības projekts „Kultūras mantojums bez robežām”.  2019.gadā Daugavpils Vienības pamatskola uzsāk jaunu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektu „Kultūras mantojums bez robežām” (Nr.2019-1-HU01-KA229-060900_2).
  Projekts tika izveidots atbilstoši skolas attīstības plāna prioritātei – veidot izglītojamo piederību savai valstij, pilsētai un skolai. Kopā ir plānots realizēt 3 mobilitātes (braucienus). Visas mobilitātes tiks veltītas vienai konkrētai tēmai – tautas mākslas un kultūras mantojums. Pedagogi un skolēni izpētīs savu un partneru valstu kultūras mantojumu, izmantojot tautas mūziku un dejas. Visas partneru skolas izveidos starptautisko kori un dejas grupu. Katra skola iepazīstinās un iemācīs partneru skolas dalībniekus savu tautas dziesmu un deju. Tiks izveidota kopīga grāmata angļu valodā un dzimtajā valodā par katrā valstī tradicionālo ēdienu un folkloru. Grāmatu varēs izmantot dažādu priekšmetu skolotāji. Sagatavošanās posmā un braucienā uzlabosies skolotāju un skolēnu svešvalodu zināšanas, tiks gūta jauna pieredze pedagoģijā, notiks pieredzes apmaiņa ar ārvalstu pedagogiem un skolēniem, jaunu kontaktu dibināšana. Pedagogi cels savu kvalifikāciju. Skolēni un skolotāji iepazīsies ar Eiropas kopienas daudzveidīgajām Eiropas izglītības sistēmām, iepazīs citu valstu kultūru, vēsturi un ikdienas dzīvi. Skolā tiks ieviestas pozitīvas, ilgtspējīgas pārmaiņas un skolēniem tiks sniegta 21.gs. iespējām atbilstīga izglītība, izmantota iespēja uzzināt vairāk par Eiropas valstu kultūrām un vērtībām. Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas un pilsētas skolotājiem semināros un atklātajās stundās. Projektā iegūtās prasmes un iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību.
  No 24.septembra līdz 26.septembrim notika pirmā projekta tikšanās Ungārijā, Miškolcā, kurā piedalījās projekta koordinatori. No mūsu skolas piedalījās angļu valodas skolotāja un projekta koordinatore Svetlana Volosova. Pirmajā tikšanās reizē notika iepazīšanās ar ārzemju sadarbības partneriem, tika apspriesti organizatoriskie jautājumi un izstrādāts plāns diviem gadiem.
  Esam pārliecināti, ka Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni, viņu vecāki un pedagogi aktīvi iesaistīsies projekta darbā.

  Daugavpils Vienības pamatskolas “Erasmus+” KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Kultūras mantojums bez robežām” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

a b jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas
angļu valodas skolotāja un
projekta koordinatore
Svetlana Volosova
t.65420449

pievienots 08.10.2019; 14:35

Eiropas valodu diena 2019 Daugavpilī „Kopā valodu daudzveidībā”


  Mūsu skolas 7.a klases skolniece Aurēlija Zalāne un 8.a klases skolēni Jānis Drelings, Evelīna Ģeriņa un Marta Raupe 26. septembrī piedalījās valodu dienas pasākumu cikla noslēguma pasākumā „Valodu karuselis” ar dziesmu angļu valodā ”Can’t stop the feeling” ģitāras pavadījumā.

  Priecājamies par skolēnu interesi par mūziku un angļu valodu, atsaucību un artistismu.

WP_20190926_15_24_48_Pro jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
Informāciju sagatavoja: angļu valodas skolotāja, svešvalodu MK vadītāja Sandra Šapale.

pievienots 07.10.2019; 17:13

CIEMOS PIE PSIHOLOGA


  Septembrī 1.klašu skolēni kā parasti viesojās pie skolas psihologa, lai iepazītos ar atbalsta personāla pārstāvi un uzzinātu, ko psihologs dara skolā, kādos gadījumos var griezties pēc palīdzības. Skolēni ieinteresēti klausījās un ar aizrautību izmēģināja dažas relaksācijas tehnikas.

JA TEV IR STRESS, SPRIEDZE UN NEMIERS
JA TEV IR KAUNS
JA TEV IR GRŪTĪBAS ATTIECĪBĀS AR DRAUGIEM
JA TEV IR BAILES
JA TEV IR NOMĀKTS GARASTĀVOKLIS
JA TEV VIENKĀRŠI GRIBAS AR KĀDU PARUNĀT
JA VĒLIES PADALĪTIES AR SAVIEM PANĀKUMIEM

NĀC PARUNĀT!

Psihologs atrodas
111. kabinetā.
Foto
Informāciju sagatavoja: izglītības psihologs Tatjana Laizāne

pievienots 04.10.2019; 08:40

Kultūrizglītojošs brauciens uz RīguProjekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”
Kultūrizglītojošs brauciens uz Rīgu

  Daugavpils Vienības pamatskolas 8.-9.kl. 10 skolēni skolotāju Ērikas un Ritas pavadībā 19.09.19. IAC un British Council projekta ietvaros devās kultūrizglītojosā braucienā uz Rīgu. Apmeklējām Latvijas Kara muzeja ekspozīciju “No Pirmā pasaules kara līdz Brīvības cīņām”, kuru pavadīja interesants gida stāstījums. Vēlāk Latvijas sešu projekta skolu dalībniekiem bija iespēja apmeklēt teātra „Dirty deal Teatro” izrādi „Dvēseļu utenis”. Skolēnus tā uzrunāja ar savu sižeta aktualitāti mūsdienu sabiedrībā. Pēc izrādes sarunā ar māksliniekiem jaunieši uzdeva dažāda satura jautājumus, aktīvi iesaistījās sarunās. Atsauksmes par pieredzēto bija ļoti pozitīvas.

IMG_20190919_163454 IMG_20190919_164126 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja: R.Ostapko un Ē. Locika

pievienots 02.10.2019; 16:45

Vasaras skola “Kā zināt, saprast un piedalīties: pieredzes un iedvesmas tikšanās”Projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”
Vasaras skola
“Kā zināt, saprast un piedalīties: pieredzes un iedvesmas tikšanās”


  No 2019. gada 12. līdz 15.augustam skolas komanda piedalījās projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” Vasaras skolā “Kā zināt, saprast un piedalīties: pieredzes un iedvesmas tikšanās”, kura notika Latvijas Universitātes Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki” Līgatnes novadā.
  Četras dienas pavadītas aktīvā, darbīgā un draudzīgā gaisotnē. Pilnveidojot savas profesionālās un personālās kompetences, izzinot pilsoniskās līdzdalības piemērus un soļus, medijpratība, analizējot un darot efektīvāku komandas darbu, domājot par domāšanu un darīšanu, iepazīstot vēstures un kultūras notikumus kā mācību sastāvdaļu, un tā visa rezultātā turpinātu izzināt sevi, savu valsti un pasauli ap sevi.
  Aktīva jēgpilna līdzdarbošanās Daugavpils Vienības pamatskolas dalībniekus rosināja uz jaunām idejām un inovācijām skolas dzīvē, kuras plānots realizēt 2019./2020. m.g. skolā.

IMG_20190815_140158 (1) IMG_20190815_112235 (1) (1) jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja: R.Ostapko

pievienots 02.10.2019; 16:45

Projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.  Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts Living, learning and working TOGETHER. Youth integration and empowerment project.

  2018.gada novembrī Daugavpils Vienības pamatskola uzsāka dalību jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”. Projektā piedalās Daugavpils Vienības pamatskolas 2 skolotāji un 2 skolēni. Latvijā projektu īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Projekta mērķis

  Sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, lai papildinātu zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcinātu piederības sajūtu un izprastu izvēļu un iespēju dažādību, kas rada pamatus katra personīgajai un sabiedrības kopīgajai nākotnei.


Informāciju sagatavoja: R.Ostapko un Ē. Locika

pievienots 02.10.2019; 16:45

"Rudentiņš bagāts vīrs..."


  Septembra mēnesis bija bagāts ar sporta notikumiem. Mūsu skolēni pārstāvēja skolu pilsētas rīkotajās sacensībās.

  10.septembrī notika futbola sacensības 2000.-2003.g.dz. Komandu pārstāvēja 9.a kl. Marjans Valentanavičs, Aigars Tarasovs, Marsels Šteinbergs, 8.a kl. Sandis Cimotišs, Aleksey Silibitkin, Arturs Šukurovs, 7.a kl. Artjoms Vinokurovs. Tika izcīnīta 4. vieta.

  18. septembrī notika ''Rudens krosa stafetes 2019" 2000.-2009.g.dz. Skolas komandu pārstāvēja 5.a kl. Krista Bužinska, Evelīna Bondare, Jelizaveta Bidzāne-Orlova. Meitenes izcīnīja 9. vietu. 5.b kl. Roberts Votkevičs, Armands Suveizda, 6.a kl. Rolands Daukšts izcīnīja sudraba medaļas. 6.a kl. Una Evelīne Urbāne, Katrīne Giptere, Adriāna Vagale.Meitenes izīnīja 7. vietu.

  20. septembrī Valstī tika atzīmēta "Olimpiskā diena 2019".Šogad pasākuma devīze bija “Nāc un vingrot sāc!.LOK “Olimpisko dienu” rīko apliecinot atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīves veidam un Godīgas spēles principiem sportā. Skolā klases izpildīja rīta vingrošanas kompleksu, bet skolas komanda piedalījās pilsētas rīkotajā pasākumā. Komandu pārstāvēja: 5.a kl. Krista Bužinska, Evelīna Bondare, Jelizaveta Bidzāne - Orlova, 5.b kl. Laura Rēķe, Alekss Litvinovičs, Kristiāna Litvinovičs, Roberts Voitkevičs, Armands Suveizda, 5.c kl. Loreta Vilcāne, Artūrs Kaminskis. Kopvērtējumā tika izcīnīta 5. vieta.

  26.septembrī notika futbola festivāls meitenēm "WE PLAY STRONG"(WPS).

  No 23. līdz 30. septembrim Eiropā tiek svinēta UEFA Grassroots nedēļa, kurā sevišķa un pastiprināta uzmanība tiek pievērsta futbolam kā tautas sportam un ikdienas aktivitāšu laikam, nevis tikai profesionāļu sacenšanās arēnai. Arī Latvijā ar vairāku pasākumu programmu tiks atzīmēta UEFA Grassroots nedēļa, kurā aicināti iesaistīties visi. Festivāls kopā pulcēja 175 Daugavpils skolu meitenes. Festivālā startējām stafetēs un spēlējām futbolu. Interesants un jautrs pasākums. Skolas komandu pārstāvēja 5.a kl. Krista Bužinska, Evelīna Bondare, Jelizaveta Bidzāne-Orlova, 5.c kl. Loreta Vilcāne, 6.a kl. Kristiāna Tarasova, Katrīne Giptere, Anželika Vinokurova, Una Evelīne Urbāne, 6.b kl. Sintija Geriņa, 7.a kl. Laura Zuģicka, Daina Vaivare.

  27. septembrī skolā Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notika sporta pasākums "Mēs varam.''

  Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās ietvaros pavisam 41 Eiropas valstī tiks organizēti jauni pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Eiropas mēroga kampaņa mudina eiropiešus būt aktīviem (#BeActive) ne tikai Sporta nedēļā, bet visu gadu.

  Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Sporta nedēļa saved kopā iedzīvotājus, valsts iestādes, sporta kustības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privāto sektoru. Pievēršot īpašu uzmanību vietējā līmeņa iniciatīvām, sporta nedēļa iedvesmo eiropiešus regulāri būt aktīviem (#BeActive) un veicina iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.

  Klašu skolēni meta šautriņas mērķī. Kopējais rezultāts ir 7220 reizes.

  Paldies vecākiem par atbalstu un skolēniem par vēlmi piedalīties sacensībās un pārstāvēt skolu.

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

Informāciju sagatavoja: Sporta skolotājas M.Skrūzmane, A.Vilcāne

pievienots 02.10.2019; 12:12

Meža ekspedīcija – mūsu skolas laba tradīcija!


  Jau pavasarī uz skolām tika atsūtīts aicinājums pieteikties Meža dienām, šo iespēju izmantojām, un tā 25. septembrī devāmies uz Kalupi ar 6. b klases skolēniem. Laiks bija burvīgs - pasakaina diena mežā. Kalupē mūs sagaidīja Daiga Ancāne, un mēs uzzinājām, ka atsaucība bijusi ļoti liela. Šogad mūsu Daugavpils pamatskolas skolēniem bija iedota iespēja piedalīties divām klasēm. Tā kā mēs bijām to laimīgo vidū, kuri tika uz šo Meža ekspedīciju.
  6.b klasei Meža ekspedīcija sākās plkst. 9:00 un ilga aptuveni 3 stundas. Ekspedīcijas sākumā katram izdalīja zīmuli un darba burtnīciņu. Bija 10 pieturvietas, katrā no tām mūs sagaidīja kāds Latvijas Valsts mežu darbinieks un kaut ko mums iemācīja un pastāstīja, bija iespēja darboties arī pašiem. Vislielākā sajūsma bija par pēdējo aktivitāti, kur pēc instrukcijām no koka dēļiem bija jāceļ tilts, pa kuru pēc tam varējām arī pāriet. Tad tas ar vienu rokas kustību tika izjaukts un atkal pārvērtās dēļos. Uzzinājām, ka tas ir Davinči tilts, kura celšanas pamācību var atrast Youtube un izmēģināt. Ļoti aizraujoša bija pieturvieta, kur mācīja meža retināšanu, tās vadītājs bija Edijs, kuram ir liels aktiera talants, un tieši tādēļ viņš iekaroja mūsu visu simpātijas. Mēs arī mērījām koku garumu pēc indiāņu un latviešu sentēvu metodēm, mazliet iejutāmies ķīmiķu lomā un noteicām kokiem to PH līmeni, pētījām dzīvnieku, kukaiņu un dabas parādību nodarītos kaitējumus mežam, nogaršojām brūklenes, noteicām koka vecumu - skaitījām gadus eglēm un priedēm, uzzinājām par kokzāģētāju aprīkojumu un vēl daudzas citas lietas. Bijām aktīvi un lieliski atpūtāmies.

  Par visu bija padomāts, ekspedīcijas noslēgumā bija iespēja pie ugunskura cept desas un sildīties pie ugunskura. Liels paldies jāsaka arī 6. b klases audzinātājai Inesei Geibai , kura šajā ekspedīcijā devās kopā ar mums, kā arī visiem Latvijas Valsts mežu darbiniekiem. Viss bija ļoti pardomāts, interesants un saistošs.

Foto
Informāciju sagatavoja: dabaszinību skolotāja Oksana Ostrovska

pievienots 01.10.2019; 15:15

Vienības pamatskolas skolēnu Parlamenta vēlēšanas 2019.


 • Daugavpils Vienības pamatskolā 27.septembrī notika ikkgadējās Skolēnu Parlamenta vēlēšanas, piedalījās visi balsstiesīgie 5.kl. - 9.kl. skolēni!
 • Vēlēšanās piedalās 10 partijas, ar izstrādātajam programmām ( viena klase – vienota partija).
 • Svarīgi bija iepazīties ar partiju programmām, ko topošie paralamentārieši mums sola, un izlemt, kuram uzticēsim šo atbildīgo lomu!
 • Vēlēšanās skolēni un skolotāji piedalījās ļoti aktīvi. Paldies par izteikto viedokli!
 • Parlamentā iekļuva no katras klases vairāk punktu ieguvušie kandidāti.
 • Pirmā Skolēnu parlamenta sanāksme notiks jau 1.oktobrī, vēlēs skolas prezidentu, dažādu nozaru ministrus! Un jau sāks plānot tuvākos skolas pasākumus!
Vienības pamatskolas skolēnu Parlaments – 2019
Sastāvs :

5.a Partija „Augstākiem mērķiem” - Toms Pauliņš
5.b Partija„Gudrie piektie” - Roberts Voitkevičs, Gundega Pabērze
5.c Partija“ Nākotnes gaisma”- Lauma Vucena
6.a Partija „Nākotnes skola” -Sintija Ivbule, Laura Cinne
6.b „Vienības partija”- Ulrika Graudiņa, Sintija Geriņa
6.c Partija “Vienības ceļš”- Zane Caune
7.a Partija „ Vienības jaunatne” - Aurēlija Zalāne, Laura Zuģicka
7.b Partija „Mērķtiecīgie septītie”- Luīze Biteniece
8.a Partija „ Vienoti izaugsmei”- Laina Agofonova, Enija Ivanova, Jānis Drelings
9.a Partija „Devītā iespēja”- Samanta Pudāne, Elga Lezebnaja

Apsveicam Vienības pamatskolas skolēnu Parlamenta pārstāvjus! Vēlam veiksmi izvirzīto mērķu īstenošanā un skolas ikdienas dzīves daudzveidošanā!

Foto

Informāciju sagatavoja: Sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova

pievienots 30.09.2019; 13:30

Lepojamies!


  2019.gada 22.septembrī Rēzeknē tika pasniegta Nikodema Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem.

  Nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas vidē” Nikodema Rancāna balvu saņēma Daugavpils Vienības pamatskolas mūzikas skolotāja, folkloras kopas “Dzīsmeite” un 2.-4.klašu kora vadītāja Lūcija Vaivode. Skolotāja, kura māca skolēniem latgaliešu dziesmas un rotaļas, kura māca mīlēt mūziku, ar cieņu izturēties pret tautas tērpu.

  Lai skolotājai enerģija, dzīvesprieks ikdienas darbā un svētkos!

Cylvāki ir zemis zīdi,
Zīdūt, dvēseleite, dzīdi!
Prīcā tai kai ceiruļs laistīs,
Osoruos kai rosa – skaisti!
            (E.Kalvāne)

IMG-20190923-WA0000 IMG-20190923-WA0001 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Daugavpils Vienības pamatskolas direktore E.Zdanovska

pievienots 24.09.2019; 14:55

Meža ekspedīcija.


  2019.gada 19.septembrī Daugavpils Vienības pamatskolas 6. a klases skolēni kopā ar dabszinības skolotājām Oksanu Ostrovsku un Lilitu Razminoviču devās uz Latgales novada Kalupes pagastu, lai piedalītos LVM meža apsaimniekošanas norišu demonstrācijā ‘’LVM Meža ekspedīcija’’.

  Gatavojoties šai ekspedīcijai, skolēni kopā ar dabaszinību skolotāju Oksanu Ostrovsku apguva LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra un LVM kopīgi veidoto mācību stundu par meža nozīmi un kopšanu Latvijā, kā arī iepazina interaktīvo meža apsaimniekošanas ciklu, bet audzināšanas stundā noskatījās video par AS “Latvijas valsts meži” darbību “Mežs cilvēkiem”.

  Skolēni uzzināja, kā skolā iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzinājās cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veica praktiskus un radošus uzdevumus, veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

  Ekspedīcijas sākumā plkst.10.00 visiem tika izdalītas darba burtnīcas, un sākās spraigs un ārkārtīgi interesants darbs, kas ilga 3 stundas. Mežā skolēni izzināja 10 tematiskās pieturas.

 1. Atklājam koksnes produktus: speciālisti kopā ar skolēniem pārrunāja, kur ikdienā lietojam koksni un vai koksnes produkti var aizstāt naftas produktus.
 2. Skaitām kokus: skolēni mācījās, kā aprēķināt koku skaitu hektārā un kā noteikt, vai mežs ir veiksmīgi atjaunots.
 3. Kopjam jaunaudzes: skolēni uzzināja, cik ātri aug mežs, kāpēc mežs ir jākopj un kā to darīt.
 4. Aizsargājam mežu: speciālists stāstīja un demonstrēja, kā nodrošinām dabas daudzveidību mežā un kā aizsargājam mežu no dažādiem postījumiem. Skolēni lieliski atpazina, kas ir izraisījis dažādus koka bojājumus, vai tas ir bijis dzīvnieks, dabas parādība vai kukainis.
 5. Atpūšamies dabā: skolēni vēlreiz pārrunāja, kas ir dabai draudzīga atpūta un kādas vēl cilvēku darbības ietekmē meža ainavu.
 6. Iepazīstam meža zinātni: skolēni uzzināja, kas ir selekcija un kā ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu, praktiski mācījās, kā izvēlēties sēklas kokus, kā noteikt, cik skāba ir meža augsne. Pašiem vajadzēja veikt eksperimentus ar lakmusa papīriņiem, nosakot augsnes paraugu skābuma līmeni.
 7. Mērām koku augstumu: skolēni noteica augstumu augošam kokam ar vienkāršiem paņēmieniem, izmantojot matemātiku.
 8. Nosakām koku vecumu: skolēni noteica vecumu augošiem kokiem, atkārtoja, ko stāsta koku gadskārtas un kā pieņemt lēmumu par laiku ražas novākšanai.
 9. Retinām mežu: skolēni pārrunāja, ko iegūstam no meža retināšanas un praktiski izvēlējās starp kokiem "vinnētājus un zaudētājus".
 10. Būvējam zaļi: pēdējā pieturā skolēni, pašu spēkiem, no koka dēļiem bez naglu palīdzības, visiem kopā sadarbojoties, uzbūvēja pašnesošo Leonardo da Vinči tiltu un devās tam pāri, lai pārliecinātos par tā izturību
  Pēdējā pieturā bija iespēja uzcept desiņas, un tad jau vajadzēja doties mājupceļā.

  Vēl jāpaveic mājasdarbs – līdzi iedotajā paraugā jānosaka koka vecums.

  Šī mācību stunda mežā bija fantastiska iespēja pilnveidot tās zināšanas, prasmes un iemaņas, ko skolēni apguvuši jau sākumskolas dabaszinību pulciņos pie skolotājas Oksanas Ostrovskas un Lilitas Razminovičas darbojoties radošās labaratorijās, veicot dažādus praktiskus uzdevumus.

  Skolēni atzina, ka ekspedīcija bija interesanta un izglītojoša.

  Paldies AS “Latvijas Valsts mežs” pārstāvjiem par piedāvāto iespēju!

Foto

Informāciju sagatavoja: Daugavpils Vienības pamatskolas dabaszinību skolotāja Oksana Ostrovska

pievienots 20.09.2019; 14:45

Dzejas dienas


  Septembris tradicionāli ir Dzejas dienu mēnesis. Dzeja ienāk arī mūsu skolā. Literatūras stundās skolēni lasa, raksta un ilustrē dažadu autoru dzejoļus. Šogad visu klašu skolēni iesaistījās aktivitātē “Uzzīmē dzejoli!’” , kurā dzejoļa saturu bija jācenšas atspiguļot darba formā. Šos darbiņus varēja apskatīt skolas gaiteņos.

  6.b klases skolēniem bija iespēja tikties ar vienu no dzejas almanaha “Dzejas dienas 2019”autori Valiju Plataci. Viņa pastāstīja par savu kā dzejnieces veidošanos un iedvesmas avotiem, rosināja arī skolēnus būt radošiem.

  Šo iespēju būt radošiem 5. – 6. klašu skolēni varēja arī realizēt bibliotekārajās stundās bibliotēkā “Zīlīte”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja Latviešu valodas un mākslas jomas MK vadītāja I.Geiba

pievienots 19.09.2019; 10:15

Bibliotekārā stunda 7. b klasei – iepazīšanās ar Daugavpils Latgales Centrālo bibliotēku.


Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: Tā grāmata.
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna.
(Rainis)

  13. septembrī 7.b klase kopā ar latviešu valodas skolotāju Silviju Vaideri un klases audzinātāju Oksanu Ostrovsku apmekjlēja bibliotekāro stundu Daugavpils Latgales Centrālajā bibliotēkā. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Skolēni atraktīvi tika iepazīstināti ar interesantākajiem grāmatu jaunumiem, uzzināja par latviešu un ārzemju autoru labākajiem bērnu un jauniešu literatūras darbiem. Nobeiguma daļā bija iespēja „pasērfot” pa bibliotēkas telpām. Bija iespēja apskatīt preses izdevumus, apskatīt mākslas darbu izstādes, pārbaudīt un padziļināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā, darbojoties ASV vēstniecības nodaļā . Tika piedāvātas bezmaksas angļu valodas nodarbības, katru sestdienu plkst. 15.00 kopā ar ASV vēstniecības pasniedzēju lasīt angļu valodā mūsdienīgus avīzes tekstus, veidot dialogu angļu valodā, spēlēt spēlēs kopā. Mēs bijam gan pārsteigti, gan ļoti iepriecināti par to, ka par bibliotekāriem strādā cilvēki, kuri nenoliedzami savu darbu mīl! Izcila vieta, lai mācītos, lai atpūstos, lai satiktos ar draugiem vai pavadītu laiku ar ģimeni.

DSC_1415 DSC_1417 DSC_1420 DSC_1421 DSC_1423 DSC_1429 DSC_1431 DSC_1433 DSC_1434 DSC_1435 DSC_1437 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja 7. b klases audzinātāja Oksana Ostrovska

pievienots 18.09.2019; 08:50

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodāLabdien!

  2019. gada pavasarī 49 skolas no dažādām Latvijas pilsētām piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā “Esi radošs - # Radi Likumu!” – pārveidojot Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā.(Plašāka informācija par konkursu https://ej.uz/RadiLikumu_Konkurss, iesniegtie radošie darbi https://ej.uz/RadiLikumu_RadosieDarbi un https://ej.uz/RadiLikumu_Rezultati).

  6.septembrī notika Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā atklāšanas pasākums. Tiesībsargs uzskata, ka ikvienam ne tikai ir jāzina savas tiesības, bet arī tās ir jāizprot, tāpēc lūdzam Jums dalīties ar ikvienu, kam šis buklets - “Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā” būtu noderīgs.

  Buklets “Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā” (PDF fails)

Ar cieņu,
Raina Anna Ločmele
Komunikācijas un starptautiskās sadarbības konsultante
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Tālr.: 67201403
E-pasts: raina.locmele@tiesibsargs.lv
Mājas lapa: www.tiesibsargs.lv


pievienots 17.09.2019; 13:30

Radošajā darbnīcā kopā ar burvju mākslinieku Tobiasu Kampoverdi no Vācijas


  16. septembrī 3. un 4. klašu audzēkņi piedalījās radošajā darbnīcā kopā ar burvju mākslinieku Tobiasu Kampoverdi no Vācijas. Divu stundu garumā skolēni klausījās un arī paši runāja vācu valodā. Ar lielu sajūsmu tika apbrīnota mākslinieka veiklā roku darbība. Skolēni pat izveidoja savu burvju nūjiņu un ātri iemācījās paši burt. Tagad skolēni spēs iepriecināt un noteikti pārsteigt savus klasesbiedrus un vecākus.

70494048_1264255330423350_4168801862880854016_n 70557517_499886120559393_9135941109891989504_n 70648563_508867343263966_2970648442772127744_n 71380021_2267572553354701_6073492852178944000_n 71654815_1363055833859895_5825358229118386176_n jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


pievienots 17.09.2019; 09:38

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA 2019
  No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums.

  Arī šogad mūsu skola atkal piedalās šajā lasītveicināšanas programmā.

  Visa grāmatu kolekcija jau ir skolas bibliotēkā. Lielā lasīšana ir sākusies. Visi, kas vēlas iesaistīties projektā un kļūt par lasīšanas ekspertiem, tiek aicināti pieteikties skolas bibliotēkā. Atgādinām, ka darbojas arī Vecāku žūrija, tādēļ laipni aicinām bērnu vecākus un arī vecvecākus iesaistīties šajā pasākumā. Esiet laipni gaidīti!

1 2 3 4 5 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
  
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019» noteikumi.


  Informācija par «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019» norisi skolā būs pieejama skolas bibliotēkā un skolas mājaslapā.

  Piesakies skolas bibliotēkā un izlasi savas vecuma grupas 6 grāmatas, drīkst mainīt 2 savas vecumgrupas grāmatas ar citām Bērnu, jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatām, ja tās žūrijas ekspertam šķiet interesantākas! Piekto un sesto grāmatu Vecāku žūrijas lasīšanai un vērtēšanai izvēlas no Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu klāsta.   Pēc visu grāmatu izlasīšanas tiek aizpildīta viena anketa, kura katrai vecuma grupai ir atšķirīga. Parole anketas aizpildīšanai ir pieejama skolas bibliotēkā.

  Aicinām visus - bērnus, jauniešus un pieaugušos - iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā - lasīt un vērtēt, bagātināt iztēli un diskutēt par izlasīto!


Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Jeļena Celma

pievienots 10.09.2019; 17:24

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) Daugavpils Vienības pamatskolā


Daugavpils Vienības pamatskola turpina darbu projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā piedalīsies 19 mūsu skolas skolēni no 5.līdz 9.klasei. Individuālas konsultācijas vadīs skolas psiholoģe, sociālais pedagogs un dažādu mācību priekšmetu pedagogi- latviešu valodas, angļu valodas un matemātikas-, ņemot vērā skolēniem nepieciešamo atbalstu un riskus. Uzsākot projektu, notiek tikšanās ar skolēnu vecākiem, lai vienotos par galvenajiem uzdevumiem.

Informāciju sagatavoja Edīte Zdanovska

pievienots 06.09.2019; 14:37

Daugavpils Vienības pamatskola aicina topošo 2020./2021. māc.g. pirmklasnieku vecākus pieteikt bērnus nodarbībām “Kāpēcīšu” klubiņā
pievienots 06.03.2019; 14:29

Svarīga informācija par braukšanas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā


  Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā ir nepieciešams aizpildīt iesniegumu un iesniegt to skolas kancelejā lietvedības pārzinei (233.kabinetā) no 15. augusta.

  Galvenie noteikumi braukšanas maksas atvieglojumu pilsētas sabiedriskajā transportā saņemšanai:
 • izglītojamajiem ir jābūt deklarētiem Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • Kopā ar iesniegumu skolā ir jāiesniedz izglītojamā fotogrāfiju (3x4).
  Neaizmirstiet par to, ka kopā ar braukšanas biļeti būs jāuzrada skolēna apliecība (līdz ar to skolēna apliecību ir jāpagarina vai jāsaņem pie lietvedības pārzines, līdzi paņemot skolēna fotogrāfiju (3x4)).

Iesnieguma veidlapa


pievienots 20.08.2019; 16:05