Aktualitāšu arhīvs

2019./2020. mācību gads


Meža ekspedīcija.


  2019.gada 19.septembrī Daugavpils Vienības pamatskolas 6. a klases skolēni kopā ar dabszinības skolotājām Oksanu Ostrovsku un Lilitu Razminoviču devās uz Latgales novada Kalupes pagastu, lai piedalītos LVM meža apsaimniekošanas norišu demonstrācijā ‘’LVM Meža ekspedīcija’’.

  Gatavojoties šai ekspedīcijai, skolēni kopā ar dabaszinību skolotāju Oksanu Ostrovsku apguva LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra un LVM kopīgi veidoto mācību stundu par meža nozīmi un kopšanu Latvijā, kā arī iepazina interaktīvo meža apsaimniekošanas ciklu, bet audzināšanas stundā noskatījās video par AS “Latvijas valsts meži” darbību “Mežs cilvēkiem”.

  Skolēni uzzināja, kā skolā iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzinājās cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veica praktiskus un radošus uzdevumus, veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

  Ekspedīcijas sākumā plkst.10.00 visiem tika izdalītas darba burtnīcas, un sākās spraigs un ārkārtīgi interesants darbs, kas ilga 3 stundas. Mežā skolēni izzināja 10 tematiskās pieturas.

 1. Atklājam koksnes produktus: speciālisti kopā ar skolēniem pārrunāja, kur ikdienā lietojam koksni un vai koksnes produkti var aizstāt naftas produktus.
 2. Skaitām kokus: skolēni mācījās, kā aprēķināt koku skaitu hektārā un kā noteikt, vai mežs ir veiksmīgi atjaunots.
 3. Kopjam jaunaudzes: skolēni uzzināja, cik ātri aug mežs, kāpēc mežs ir jākopj un kā to darīt.
 4. Aizsargājam mežu: speciālists stāstīja un demonstrēja, kā nodrošinām dabas daudzveidību mežā un kā aizsargājam mežu no dažādiem postījumiem. Skolēni lieliski atpazina, kas ir izraisījis dažādus koka bojājumus, vai tas ir bijis dzīvnieks, dabas parādība vai kukainis.
 5. Atpūšamies dabā: skolēni vēlreiz pārrunāja, kas ir dabai draudzīga atpūta un kādas vēl cilvēku darbības ietekmē meža ainavu.
 6. Iepazīstam meža zinātni: skolēni uzzināja, kas ir selekcija un kā ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu, praktiski mācījās, kā izvēlēties sēklas kokus, kā noteikt, cik skāba ir meža augsne. Pašiem vajadzēja veikt eksperimentus ar lakmusa papīriņiem, nosakot augsnes paraugu skābuma līmeni.
 7. Mērām koku augstumu: skolēni noteica augstumu augošam kokam ar vienkāršiem paņēmieniem, izmantojot matemātiku.
 8. Nosakām koku vecumu: skolēni noteica vecumu augošiem kokiem, atkārtoja, ko stāsta koku gadskārtas un kā pieņemt lēmumu par laiku ražas novākšanai.
 9. Retinām mežu: skolēni pārrunāja, ko iegūstam no meža retināšanas un praktiski izvēlējās starp kokiem "vinnētājus un zaudētājus".
 10. Būvējam zaļi: pēdējā pieturā skolēni, pašu spēkiem, no koka dēļiem bez naglu palīdzības, visiem kopā sadarbojoties, uzbūvēja pašnesošo Leonardo da Vinči tiltu un devās tam pāri, lai pārliecinātos par tā izturību
  Pēdējā pieturā bija iespēja uzcept desiņas, un tad jau vajadzēja doties mājupceļā.

  Vēl jāpaveic mājasdarbs – līdzi iedotajā paraugā jānosaka koka vecums.

  Šī mācību stunda mežā bija fantastiska iespēja pilnveidot tās zināšanas, prasmes un iemaņas, ko skolēni apguvuši jau sākumskolas dabaszinību pulciņos pie skolotājas Oksanas Ostrovskas un Lilitas Razminovičas darbojoties radošās labaratorijās, veicot dažādus praktiskus uzdevumus.

  Skolēni atzina, ka ekspedīcija bija interesanta un izglītojoša.

  Paldies AS “Latvijas Valsts mežs” pārstāvjiem par piedāvāto iespēju!

Foto

Informāciju sagatavoja: Daugavpils Vienības pamatskolas dabaszinību skolotāja Oksana Ostrovska

pievienots 20.09.2019; 14:45

Dzejas dienas


  Septembris tradicionāli ir Dzejas dienu mēnesis. Dzeja ienāk arī mūsu skolā. Literatūras stundās skolēni lasa, raksta un ilustrē dažadu autoru dzejoļus. Šogad visu klašu skolēni iesaistījās aktivitātē “Uzzīmē dzejoli!’” , kurā dzejoļa saturu bija jācenšas atspiguļot darba formā. Šos darbiņus varēja apskatīt skolas gaiteņos.

  6.b klases skolēniem bija iespēja tikties ar vienu no dzejas almanaha “Dzejas dienas 2019”autori Valiju Plataci. Viņa pastāstīja par savu kā dzejnieces veidošanos un iedvesmas avotiem, rosināja arī skolēnus būt radošiem.

  Šo iespēju būt radošiem 5. – 6. klašu skolēni varēja arī realizēt bibliotekārajās stundās bibliotēkā “Zīlīte”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja Latviešu valodas un mākslas jomas MK vadītāja I.Geiba

pievienots 19.09.2019; 10:15

Bibliotekārā stunda 7. b klasei – iepazīšanās ar Daugavpils Latgales Centrālo bibliotēku.


Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: Tā grāmata.
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna.
(Rainis)

  13. septembrī 7.b klase kopā ar latviešu valodas skolotāju Silviju Vaideri un klases audzinātāju Oksanu Ostrovsku apmekjlēja bibliotekāro stundu Daugavpils Latgales Centrālajā bibliotēkā. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Skolēni atraktīvi tika iepazīstināti ar interesantākajiem grāmatu jaunumiem, uzzināja par latviešu un ārzemju autoru labākajiem bērnu un jauniešu literatūras darbiem. Nobeiguma daļā bija iespēja „pasērfot” pa bibliotēkas telpām. Bija iespēja apskatīt preses izdevumus, apskatīt mākslas darbu izstādes, pārbaudīt un padziļināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā, darbojoties ASV vēstniecības nodaļā . Tika piedāvātas bezmaksas angļu valodas nodarbības, katru sestdienu plkst. 15.00 kopā ar ASV vēstniecības pasniedzēju lasīt angļu valodā mūsdienīgus avīzes tekstus, veidot dialogu angļu valodā, spēlēt spēlēs kopā. Mēs bijam gan pārsteigti, gan ļoti iepriecināti par to, ka par bibliotekāriem strādā cilvēki, kuri nenoliedzami savu darbu mīl! Izcila vieta, lai mācītos, lai atpūstos, lai satiktos ar draugiem vai pavadītu laiku ar ģimeni.

DSC_1415 DSC_1417 DSC_1420 DSC_1421 DSC_1423 DSC_1429 DSC_1431 DSC_1433 DSC_1434 DSC_1435 DSC_1437 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja 7. b klases audzinātāja Oksana Ostrovska

pievienots 18.09.2019; 08:50

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodāLabdien!

  2019. gada pavasarī 49 skolas no dažādām Latvijas pilsētām piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā “Esi radošs - # Radi Likumu!” – pārveidojot Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā.(Plašāka informācija par konkursu https://ej.uz/RadiLikumu_Konkurss, iesniegtie radošie darbi https://ej.uz/RadiLikumu_RadosieDarbi un https://ej.uz/RadiLikumu_Rezultati).

  6.septembrī notika Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā atklāšanas pasākums. Tiesībsargs uzskata, ka ikvienam ne tikai ir jāzina savas tiesības, bet arī tās ir jāizprot, tāpēc lūdzam Jums dalīties ar ikvienu, kam šis buklets - “Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā” būtu noderīgs.

  Buklets “Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā” (PDF fails)

Ar cieņu,
Raina Anna Ločmele
Komunikācijas un starptautiskās sadarbības konsultante
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Tālr.: 67201403
E-pasts: raina.locmele@tiesibsargs.lv
Mājas lapa: www.tiesibsargs.lv


pievienots 17.09.2019; 13:30

Radošajā darbnīcā kopā ar burvju mākslinieku Tobiasu Kampoverdi no Vācijas


  16. septembrī 3. un 4. klašu audzēkņi piedalījās radošajā darbnīcā kopā ar burvju mākslinieku Tobiasu Kampoverdi no Vācijas. Divu stundu garumā skolēni klausījās un arī paši runāja vācu valodā. Ar lielu sajūsmu tika apbrīnota mākslinieka veiklā roku darbība. Skolēni pat izveidoja savu burvju nūjiņu un ātri iemācījās paši burt. Tagad skolēni spēs iepriecināt un noteikti pārsteigt savus klasesbiedrus un vecākus.

70494048_1264255330423350_4168801862880854016_n 70557517_499886120559393_9135941109891989504_n 70648563_508867343263966_2970648442772127744_n 71380021_2267572553354701_6073492852178944000_n 71654815_1363055833859895_5825358229118386176_n jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


pievienots 17.09.2019; 09:38

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA 2019
  No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums.

  Arī šogad mūsu skola atkal piedalās šajā lasītveicināšanas programmā.

  Visa grāmatu kolekcija jau ir skolas bibliotēkā. Lielā lasīšana ir sākusies. Visi, kas vēlas iesaistīties projektā un kļūt par lasīšanas ekspertiem, tiek aicināti pieteikties skolas bibliotēkā. Atgādinām, ka darbojas arī Vecāku žūrija, tādēļ laipni aicinām bērnu vecākus un arī vecvecākus iesaistīties šajā pasākumā. Esiet laipni gaidīti!

1 2 3 4 5 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
  
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019» noteikumi.


  Informācija par «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019» norisi skolā būs pieejama skolas bibliotēkā un skolas mājaslapā.

  Piesakies skolas bibliotēkā un izlasi savas vecuma grupas 6 grāmatas, drīkst mainīt 2 savas vecumgrupas grāmatas ar citām Bērnu, jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatām, ja tās žūrijas ekspertam šķiet interesantākas! Piekto un sesto grāmatu Vecāku žūrijas lasīšanai un vērtēšanai izvēlas no Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu klāsta.   Pēc visu grāmatu izlasīšanas tiek aizpildīta viena anketa, kura katrai vecuma grupai ir atšķirīga. Parole anketas aizpildīšanai ir pieejama skolas bibliotēkā.

  Aicinām visus - bērnus, jauniešus un pieaugušos - iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā - lasīt un vērtēt, bagātināt iztēli un diskutēt par izlasīto!


Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Jeļena Celma

pievienots 10.09.2019; 17:24

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) Daugavpils Vienības pamatskolā


Daugavpils Vienības pamatskola turpina darbu projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā piedalīsies 19 mūsu skolas skolēni no 5.līdz 9.klasei. Individuālas konsultācijas vadīs skolas psiholoģe, sociālais pedagogs un dažādu mācību priekšmetu pedagogi- latviešu valodas, angļu valodas un matemātikas-, ņemot vērā skolēniem nepieciešamo atbalstu un riskus. Uzsākot projektu, notiek tikšanās ar skolēnu vecākiem, lai vienotos par galvenajiem uzdevumiem.

Informāciju sagatavoja Edīte Zdanovska

pievienots 06.09.2019; 14:37

Daugavpils Vienības pamatskola aicina topošo 2020./2021. māc.g. pirmklasnieku vecākus pieteikt bērnus nodarbībām “Kāpēcīšu” klubiņā
pievienots 06.03.2019; 14:29

2019./2020. mācību gada sākums
pievienots 26.08.2019; 09:48

Svarīga informācija par braukšanas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā


  Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā ir nepieciešams aizpildīt iesniegumu un iesniegt to skolas kancelejā lietvedības pārzinei (233.kabinetā) no 15. augusta.

  Galvenie noteikumi braukšanas maksas atvieglojumu pilsētas sabiedriskajā transportā saņemšanai:
 • izglītojamajiem ir jābūt deklarētiem Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • Kopā ar iesniegumu skolā ir jāiesniedz izglītojamā fotogrāfiju (3x4).
  Neaizmirstiet par to, ka kopā ar braukšanas biļeti būs jāuzrada skolēna apliecība (līdz ar to skolēna apliecību ir jāpagarina vai jāsaņem pie lietvedības pārzines, līdzi paņemot skolēna fotogrāfiju (3x4)).

Iesnieguma veidlapa


pievienots 20.08.2019; 16:05